Αρχική Ασφάλιση Ποιοι θα λάβουν φέτος το ΕΚΑΣ των 35 ευρώ

Ποιοι θα λάβουν φέτος το ΕΚΑΣ των 35 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη (ημέρα κατά την οποία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου οι συντάξεις Ιανουαρίου με το μειωμένο επίδομα), τα εισοδηματικά κριτήρια για τους νέους δικαιούχους του ΕΚΑΣ είναι αυστηρότερα.

Συγκεκριμένα, το επίδομα περιορίζεται για το 2018 στους χαμηλοσυνταξιούχους με συνολικά ποσά εισοδήματος από κύριες και επικουρικές συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των 7.720 ευρώ.
Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Εργασίας, από του 247.000 δικαιούχους του ΕΚΑΣ, οι 236.600 θα λάβουν τα 35 ευρώ μηνιαίως. Άλλοι 1.630 με αναπηρία 80% και άνω θα λάβουν 230 ευρώ, ενώ 8.800 σύζυγοι συνταξιούχων θα πάρουν ως αντισταθμιστικά οφέλη 35 ευρώ το μήνα, επειδή χάνουν και οι δυο το ΕΚΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας.

  • Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720 ευρώ.
  • – Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.
  • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.
  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ.