Αρχική Περιφέρειες Περιφέρεια Αττικής: Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών

Περιφέρεια Αττικής: Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών

169
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ερμίνας Κυπριανίδου.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, κοινωνικό πιλοτικό πρόγραμμα, υψηλής σημασίας για τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής στο κέντρο της Αθήνας, με διάρκεια λειτουργίας 24 μήνες και προϋπολογισμό 780.743 ευρώ, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Εκπονήθηκε και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων, τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και προβλέπει τη συνεργασία και τον συντονισμό των συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση μιας σειρά δράσεων σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

«Η Περιφέρεια Αττικής», υπογράμμισε η αντιπεριφερειάρχης, «έχει θέσει ως πολιτική προτεραιότητά της την ανάληψη δράσης σε ζητήματα αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικής μέριμνας και προαγωγής της υγείας».

Διευκρίνισε ότι γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προάσπιση της υγείας «στη βάση της προσέγγισης της μείωσης της βλάβης (harm reduction) των χρηστών ουσιών», καθώς και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Στους επιμέρους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνεται:

– η συστηματική παρέμβαση για τη μείωση βλάβης κατά τις ώρες συνάθροισης τους σε συγκεκριμένες περιοχές, με τη «δουλειά στον δρόμο» με την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, καθώς και με τη φιλοξενία σε διαθέσιμες ειδικές δομές

– η διασύνδεση του συγκεκριμένου πληθυσμού με κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του

– η βελτίωση της εικόνας συγκεκριμένων περιοχών που το πρόβλημα εμφανίζεται έντονο (π.χ. Πεδίο ‘Αρεως, περιοχή Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας)

– η λειτουργική διασύνδεση όλων των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα.