ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ, του ειδικού προγράμματος για την πρόσληψη 5.500 ανέργων σε 11 υπουργεία, το οποίο απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών.  Οι προσλήψεις αφορούν σε 11 υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς :

 1. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 2. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 3. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 4. Μεταναστευτικής Πολιτικής
 5. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
 6. Οικονομίας και Ανάπτυξης
 7. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 8. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 9. Πολιτισμού και Αθλητισμού
 10. Τουρισμού
 11. Υγείας

Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για τη θεσμική αναβάθμιση Δημόσιων Υπηρεσιών σε συγκεκριμένα πρότζεκτ όπως π.χ. η ψηφιοποίηση των φακέλων των ασφαλισμένων. Οι ακαθάριστες αμοιβές ορίζονται για τους Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ και για τους Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ για 12 μήνες με προσαύξηση 50 ή 100 ευρώ για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ο διδακτορικός τίτλος σπουδών, η εγγραφή στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και τέλος, η ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στηνπρόσκληση την οποία εκδίδει ο ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης του ΑΣΕΠ.