Αρχική Δικαιολογητικά Μέρα-Νύχτα Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Τι αλλαγές έρχονται

Μέρα-Νύχτα Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Τι αλλαγές έρχονται

606
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Να προσαρμόσει το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο στις ανάγκες των πολιτών προσπαθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Ειδικότερα, το υπουργείο αναζητά τη φόρμουλα προσαρμογής του τιμολογίου στα δεδομένα τις κρίσης, προκειμένου οι εταιρείες προμήθειας να προσφέρουν σε ευάλωτους καταναλωτές.

Υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείο Περιβάλλοντος υπογράμμιζαν ότι το υπουργείο εξετάζει τη διεύρυνση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και στη νυχτερινή κατανάλωση ρεύματος μέσα πάντα στα οριζόμενα όρια κατανάλωσης για κάθε περίπτωση ευάλωτου καταναλωτή, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέτρο που πιθανώς θα δρομολογηθεί είναι η κατάργηση χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σε ενταγμένους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Καταναλωτές

Παράλληλα, στο τραπέζι των προτάσεων έχει πέσει και το ενδεχόμενο, οι καταναλωτές του ΚΟΤ που υπερβαίνουν το ετήσιο όριο κατανάλωσης να πληρώνουν τις υπερβάλλουσες κιλοβατώρες με βάση το κανονικό ισχύον τιμολόγιο ρεύματος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε για το κοινωνικό τιμολόγιο είναι τα εξής:

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Αριθμό Παροχής)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:

1. τον αριθμό ΑΜΚΑ τους

2. τον ασφαλιστικό τους φορέα

3. τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

4. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.