ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να δημοσιευθεί η δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπει 8.933 προσλήψεις σε 56 Δήμους και 37 περιβαλλοντικούς φορείς της χώρας. Η Δημόσια Πρόσκληση είναι έτοιμη, για να δημοσιευθεί ωστόσο πρέπει πρώτα να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η τροπολογία με την οποία αυξάνονται οι μισθοί των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση οι αποδοχές των απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας συνδέθηκαν με τον κατώτατο μισθό και συνεπώς αυξάνονται από 1η Φεβρουαρίου όλες οι αμοιβές εφόσον θα υπολογίζονται επί του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ. Το επικείμενο πρόγραμμα Κοινωφελούς θα είναι το πρώτο για το οποίο οι μισθοί θα υπολογιστούν εξαρχής επί του νέου μεικτού κατώτατου μισθού των 650 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η ημερήσια αμοιβή διαμορφώνεται στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως τα 546 ευρώ για όλους.

Πρόκειται για μια “γενναία” αύξηση απολαβών, αφού έως τις 31/1/2019 το καθαρό ημερομίσθιο της Κοινωφελούς Εργασίας ήταν 19,81 ευρώ με αποτέλεσμα οι μηνιαίες απολαβές να διαμορφώνονται έως 495,25 για τους εργάτες άνω των 25 ετών. Μέχρι τα τέλη του Γενάρη ίσχυε και η ηλικιακή διάκριση του υποκατώτατου για τους νέους έως 25 ετών οι οποίοι είχαν καθαρό ημερομίσθιο στην Κοινωφελή 17,27 ευρώ και μηνιάτικο έως 431,75 ευρώ. Πλέον όλοι οδηγούνται στα 19,81 ευρώ καθαρά την ημέρα και στα 546 ευρώ καθαρά το μήνα. Επίσης διατηρείται η πρόβλεψη της προσαύξησης κατά 25% σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι αποδοχές να διαμορφώνονται σε 27,30 ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 682,5 ευρώ μηνιαίως.

Προσοχή, τους νέους αυξημένους μισθούς δεν δικαιούνται να λάβουν μόνο οι 8.933 που θα προσληφθούν στο νέο πρόγραμμα για τους 56 Δήμους και τους 37 περιβαλλοντικούς φορείς, αλλά από τον Φεβρουάριο όλοι οι 37.481 εργαζόμενοι που ήδη απασχολούνται σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Ειδικότερα, από τη μισθοδοσία Φεβρουαρίου θα πρέπει να λάβουν τις νέες αυξημένες απολαβές οι απασχολούμενοι στα προγράμματα :

 1. Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (Γ’ Κύκλος) : 2.082 εργαζόμενοι.
 2. Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας : 30.333 εργαζόμενοι.
 3. Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας : 5.066 εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται πως με την ίδια τροπολογία προβλέφθηκε η επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελούμενους που απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Η επέκταση κρίθηκε απαραίτητη για την πληρέστερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στο νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς, που περιλαμβάνει 8μηνη απασχόληση και κατάρτιση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με ηλικία από 18 ετών και άνω. Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η σχετική υπουργική απόφαση, η δράση εστιάζεται στους μακροχρόνια ανέργους – άνεργοι για πάνω από 12 μήνες – και μάλιστα στους άνω των 45 και 55 ετών οι οποίοι έχουν και την μεγαλύτερη μοριοδότηση για τις νέες προσλήψεις. Η νέα κοινωφελής εργασία αποσκοπεί στην κάλυψη θέσεων σε 56 Δήμους της χώρας αλλά και σε φορείς περιβαλλοντικής διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών (Natura) πανελλαδικά.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες: ένα μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

 • Ατομικό 0-3.500 ευρώ / Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ : 30 μόρια
 • Ατομικό 3.501-5.000 / Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ : 25 μόρια
 • Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ / Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ : 20 μόρια
 • Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ / Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ : 10 μόρια
 • Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ / Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ : 0 μόρια
 • ε) Ηλικία
 • 18 έως 29 ετών : 15 μόρια.
 • 30 έως 44 ετών : 25 μόρια.
 • 45 έως 54 ετών : 35 μόρια
 • 55 ετών και άνω : 45 μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια και

ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προηγούμενες δράσεις Κοινωφελούς Εργασίας : 20 μόρια.

ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: 20 μόρια.

Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων γ) και ζ), απαιτείται σχετική γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας με την οποία πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας.