Αρχική Παιδεία Κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Κατά προτεραιότητα οι προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Με τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, τα ΚΕΔΔΥ και τις ΕΔΕΑΥ ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τις προσλήψεις αναπληρωτών, σηματοδοτώντας την προτεραιότητα που δίνει στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Η πρώτη φάση των προσλήψεων 2.521 αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ολοκληρώνεται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβούν στις προσλήψεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, προκειμένου τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να βρίσκονται στα σχολεία, κοντά στους μαθητές τους, τη Δευτέρα 11-9-2017.

Οι πιστώσεις για τις ανωτέρω προσλήψεις διατίθενται από προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η εξής:

ΠΔΕ

ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ

ΕΒΠ ΣΜΕΑΕ

ΕΕΠ ΚΕΔΔΥ

ΕΕΠ ΕΔΕΑΥ

ΕΒΠ Γενικά Σχολεία

ΣΝ Γενικά Σχολεία

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΘ

36

22

12

16

42

23

151

ΑΤΤΙΚΗΣ

186

138

50

48

183

68

673

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

27

16

10

10

16

8

87

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

74

38

17

20

26

8

183

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

27

10

4

8

17

4

70

ΗΠΕΙΡΟΥ

18

13

8

8

7

17

71

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

50

26

21

20

38

14

169

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

19

16

10

6

7

5

63

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

99

67

35

48

132

40

421

ΚΡΗΤΗΣ

74

42

28

28

54

16

242

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

29

14

25

18

8

8

102

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

48

24

18

16

38

9

153

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

34

22

29

28

16

7

136

ΣΥΝΟΛΟ

721

448

267

274

584

227

2.521