Αρχική Επιχειρήσεις Ιδιωτικός Τομέας: Προσλήψεις μηχανικών σε 14 εταιρείες

Ιδιωτικός Τομέας: Προσλήψεις μηχανικών σε 14 εταιρείες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων θα εντάξουν στο δυναμικό τους 14 τεχνικές εταιρείες αι αρχιτεκτονικά γραφεία στο πλαίσιο της ενίσχυσης τους. Ειδικότερα, οι αγγελίες έχουν ως εξής:

Τεχνικό γραφείο στην Κηφισιά αναζητά για καθημερινή συνεργασία Πολιτικό μηχανικό / Αρχιτέκτονα για εκπόνηση σχεδίων, σύνταξη και κίνηση φακέλου άδειας δόμησης σε Πολεοδομίες εντός Αττικής, με άριστη γνώση πολεοδομικών θεμάτων και ρυθμίσεων αυθαιρέτων. Βιογραφικά στο alexvas@teemail.gr

Εξαγωγική – Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία αναζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό ή Διακοσμητή-τρια με δυνατότητα ταξιδίων στο Μάντσεστερ Αγγλίας με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων π.χ. Αutocad καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Υπ’ όψιν κας Γιάτσιου Χριστίνα τηλ. επικοινωνίας: 6948 121 866 και 23510 24220 ή αποστολή βιογραφικών στο giatsioux@yahoo.gr

Εξαγωγική – Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία αναζητά Αρχιτέκτων Μηχανικό ή Διακοσμητή-τρια με δυνατότητα ταξιδίων στο Μάντσεστερ Αγγλίας με γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων π.χ. Αutocad καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Υπ’ όψιν κας Γιάτσιου Χριστίνα τηλ. επικοινωνίας: 6948 121 866 και 23510 24220 ή αποστολή βιογραφικών στο giatsioux@yahoo.gr

Γραφείο Στατικών Μελετών στην Αθήνα ζητάει να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Δομοστατικό κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχες μελέτες: structuresdept@gmail.com

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ Εξοπλισμού ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα με σχετική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών. Απαραίτητα Προσόντα : Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας & Η/Υ. Βιογραφικά με την ένδειξη κωδ. ΤΕΕ Μ-180228 στο e-mail: cvinbox10@gmail.com

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση Υδραυλικών μελετών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@mimel.gr

Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί Τοπογράφο Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση Τοπογραφικών μελετών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: secretary@mimel.gr

Ο Όμιλος J&P-AΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για έργο στο Ιράκ με εργοταξιακή εμπειρία τοποθέτησης οργάνων, ελέγχου και θέσης σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού DCS, κατανόηση λογικών και ηλεκτρολογικών διαγραμμάτων, δικτύων. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε έργα θερμοηλεκτρικών σταθμών. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε EMERSON DCS. chdavri@jp-avax.gr Κωδικός «I&C-COM-IRAQ»

Ο Όμιλος J&P-AΒΑΞ (Ενεργειακή Διεύθυνση) ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με εμπειρία σε μελέτη-σχεδίαση και commissioning συστημάτων αυτοματισμού DCS SCADA, γνώση λογικών διαγραμμάτων και δικτύων βιομηχανικού αυτοματισμού. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε έργα θερμοηλεκτρικών ή/και Oil & Gas σταθμών. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε EMERSON DCS.chdavri@jp-avax.gr. Κωδικός «I&C-ENG-ATH»

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Εργοδηγός από κατασκευαστική εταιρία στην Πάρο για οικοδομικά έργα με γνώση Αγγλικών και Γαλλικών.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : oikoparos@gmail.com

Μηχανικός Πωλήσεων – Χημικός Μηχανικός ζητείται από εταιρεία κατασκευής – υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων (περιοχή: Αθήνα). Καθήκοντα: υποστήριξη & ανάπτυξη πελατολογίου – Β2Β (Αττική, περιοχές επαγγελματικού ενδιαφέροντος) Προσόντα: 3-5 έτη εμπειρίας πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών Β2Β (επιθυμητά: κλάδος τουρισμού), πτυχιούχος Τεχνικής Κατεύθυνσης (Χημικός/ Χημικός Μηχανικός), άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ email: info@anadeixi.gr τηλ. 2310253713

Προϊστάμενος Τεχνικού Τμήματος ζητείται από εταιρεία κατασκευής – υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων (περιοχή: Αθήνα) Καθήκοντα: επικοινωνία με πελάτες & προμηθευτές, συντονισμός επισκέψεων συντηρητών, αποκατάσταση βλαβών, επίλυση αιτημάτων πελατών Απαραίτητα Προσόντα: πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΤΕΙ), επαγγελματική εμπειρία 3 – 4 ετών σε θέση τεχνικής υποστήριξης, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ email: info@anadeixi.gr τηλ. 2310253713

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος AEI/ΤΕΙ ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού (Δ, Γ ή Β) για εργασία σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αιολικά Πάρκα σε περιοχές της βορείου Ελλάδος (Σέρρες, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη) ως τεχνικός. Γνώση υπολογιστών και αγγλικά απαραίτητα. Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε μία πό τις παραπάνω περιοχές και δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά σημειώματα: cvrenewable@hotmail.com

Ζητείται αρχιτέκτονας με άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 2d), ευχέρεια στην σύνθεση ,στο φωτορεαλισμό, και πολύ καλη γνώση Ms-office, για εργασία σε τεχνική εταιρεία στην Αθήνα. Γνώση νόμου αυθαιρέτων και ενεργειακών επιθεωρήσεων θα συνεκτιμηθεί . Αποστολή βιογραφικών στο: biografika1sa@gmail.com