Αρχική Αγρότες Φλώρινα: Προγράμματα Κατάρτισης από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Φλώρινα: Προγράμματα Κατάρτισης από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών θα υλοποιήσει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγράμματος κατάρτισης έως την 30-9-2017 και 15.00.