Αρχική Περιφέρειες Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως φαρμακοποιού (ημερομηνίες)

Εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως φαρμακοποιού (ημερομηνίες)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έως την Τρίτη 18 Απριλίου θα πρέπει να αποσταλούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων φαρμακοποιών για τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος περιόδου Απριλίου στο Γενικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17). Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 24 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τμήματα Φαρμάκων και Φαρμακείων των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων (2651087130), Π.Ε. Άρτας (2681363512), Π.Ε. Θεσπρωτίας (2665360186 και 60184) και Π.Ε. Πρέβεζας (2682362113 και 62112), καθώς και με τη Διεύθυνση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Γραμματειακής Υποστήριξης του υπουργείου Υγείας (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα 2108208807, 2108208827, 2108833459 και 2108216480.

Παράβολο εξετάσεων εκδίδεται μόνο από την κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδημίας 40, Αθήνα).