Αρχική Εποχικοί Αιτήσεις για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Αθηναίων

Αιτήσεις για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Aσκούμενες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, θα εντάξει στο δυναμικό του το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων».

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων ορίζονται σε δεκαπέντε (15).

Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Αθηναίων και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος.

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τη Νομική Διεύθυνση. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες/οι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από 06/06/2017 έως 16/06/2017.