Αρχική Συμβασιούχοι Αιτήσεις για 103 θέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ – Αναλυτική κατανομή των θέσεων

Αιτήσεις για 103 θέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ – Αναλυτική κατανομή των θέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη κάλυψη 103 θέσεων ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού θα προχωρήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας. Οι θέσεις αφορούν όλες τις υγειονομικές περιφέρειες και θα καλυφθούν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μαίες, επιδημιολόγους και συντονιστέ πεδίου.

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ)

 •  2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 •  2 οδοντιάτρους (ΚΩΔ. Γ10)
 •  4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 •  1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Γ7)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου – ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

 •  1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 •  3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 •  2 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 •  1 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας (Δυτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)

 •  1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 •  1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Β2)
 •  11 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 •  2 Οδοντιάτρους (KΩΔ. Γ10)
 •  6 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 •  9 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 •  3 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (Ανατολική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, Ν. ΔΡΑΜΑΣ)

 • 1 Επιδημιολόγος Πεδίου (ΚΩΔ. Β1)
 • 1 Επισκέπτης Υγείας, ΤΕ επισκεπτών υγείας (ΚΩΔ. Β3)
 • 8 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 • 8 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 • 7 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 • 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

 •  6 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 • 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 • 3 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 • 2 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (Ν. ΑΧΑΙΑΣ, Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ & Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 • 1 Ιατρός, όλων των ειδικοτήτων (ΚΩΔ. Β2) – Ν. Αχαΐας
 • 5 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εν ελλείψει αυτής Παθολογίας εν ελλείψει αυτών Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Γ2)
 • 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Γ6)
 • 3 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Γ7)
 • 1 Συντονιστές Πεδίου (ΚΩΔ. Γ8)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν από μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο.