Αρχική ΟΑΕΔ Εργαστήριο ενεργοποίησης ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη από τον ΟΑΕΔ

Εργαστήριο ενεργοποίησης ανέργων σε Αττική και Θεσσαλονίκη από τον ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το εργαστήριο ενεργοποίησης- κινητοποίησης ανέργων θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔΕ στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα, από 09:30 έως 15:00.

Μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Μέσω του εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση, σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Συμμετοχή δηλώνεται στους εργασιακούς συμβούλους της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είναι κάποιος εγγεγραμμένος.