Αρχική Δήμοι Επιστρέφουν στους δήμους περισσότεροι από 500 σχολικοί φύλακες

Επιστρέφουν στους δήμους περισσότεροι από 500 σχολικοί φύλακες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περισσότεροι από 500 σχολικοί φύλακες αναμένεται να επιστρέψουν στους δήμους, μετά την ψήφιση σχετικής διάταξης του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα με το άρθρο 87 του πολυνομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στους σχολικούς φύλακες που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και το 2014 μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας να επιστρέψουν με αίτησή τους είτε στο δήμο που απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, είτε να μεταταχθούν σε άλλο δήμο, στην ίδια ειδικότητα.

Η ρύθμιση γίνεται κατ΄ αντιστοιχία με ανάλογη ρύθμιση  που έγινε με τους δημοτικούς αστυνομικούς, σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε στους δήμους και είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4172/2013 και στη συνέχεια μετατάχθηκε σε Καταστήματα Κράτησης, να μεταταχθεί, κατόπιν αίτησής του, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των δήμων.

Στο μεταξύ χθες οι σχολικοί φύλακες επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον υπουργό Εσωτερεικών Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος ήταν καλεσμένος στη συνέλευσή τους στο 3ο Λύκειο Αλίμου.
Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν στον κ. Χαρίτση την ικανοποίησή τους για διάταξη, που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Σε ανάρτησή του στην προσωπική σελίδα του στο facebook, o κ. Χαρίτσης αναφέρει:
«Με το νομοσχέδιο μας που ψηφίζεται την Τρίτη στη Βουλή, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι που μετατάχθηκαν το 2014 επιστρέφουν στα σχολεία. Ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή.
Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις αδικίες των προηγούμενων χρόνων».

Αναλυτικά το άρθρο 87.

Ρυθμίσεις για τις μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013

Υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε νοσοκομεία της χώρας, μπορούν να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016, είτε στην υπηρεσία του δήμου στην οποία απασχολούνταν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα με την ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλο δήμο με την ίδια ειδικότητα, με αίτησή τους που υποβάλλεται στον οικείο δήμο. Η πράξη μετάταξης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %) τουλάχιστον. Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. Η μετάταξη του προσωπικού της παρ. 1 γίνεται με μεταφορά της θέσης του και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013, συνυπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων για τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.