Αρχική Αγρότες Έως και 500.000 ευρώ οι επιδοτήσεις για αγροτικούς συνεταιρισμούς

Έως και 500.000 ευρώ οι επιδοτήσεις για αγροτικούς συνεταιρισμούς

277
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπουργική απόφαση με τα κριτήρια και τη διαδικασία αναγνώρισης για την οργάνωση των Ομάδων Παραγωγών υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για εκτύπωση, θα ανάψει το “πράσινο φως” και για την προκήρυξη του Μέτρου 9.1 που αφορά στη “Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “Ελεύθερου Τύπου”, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει και τα 500.000 ευρώ ανά ομάδα σε ορίζοντα πενταετίας με πλήρη κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κυρίως στη μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία της ομάδας, στην προμήθεια εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις γενικές δαπάνες και διοικητικές αμοιβές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση προβλέπει τρία είδη συλλογικών οργανώσεων:

  • Τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και τις Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), οι οποίες αναγνωρίζονται ως αυτοτελείς νομικές οντότητες του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού Δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών και συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι μέλη των εν λόγω νομικών οντοτήτων, και
  • Τις Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.

Αναφορικά με τα κριτήρια αναγνώρισης, διαφοροποιούνται αναλόγως της μορφής και του είδους εμπορίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής:

  • Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών ανά τομέα αγροτικής παραγωγής (κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, γυναικείοι συνεταιρισμοί και συνεταιρισμοί ορεινών περιοχών και νήσων) απαιτούνται τουλάχιστον πέντε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη- παραγωγοί.
  • Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών φυτικής παραγωγής απαιτούνται δέκα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη-παραγωγοί, η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής.
  • Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι μέλη, υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, αλλά και ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. ύψους 250.000 ευρώ.

Για την αναγνώριση, δε, Ο.Π. βιολογικών προϊόντων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δέκα μέλη και ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής 100.000 ευρώ.