Αρχική Παιδεία ΕΚΠΑ: Νέο μεταπτυχιακό για πτυχιούχους οικονομικών

ΕΚΠΑ: Νέο μεταπτυχιακό για πτυχιούχους οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην εφαρμοσμένη οικονομική και χρηματοοικονομική διοργανώνει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ΠΜΣ είναι ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών με Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στην ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η φοίτηση διαρκεί τρία εξάμηνα: Εκτός από τον κορμό 6 μαθημάτων που είναι υποχρεωτικά, μπορώ να επιλέξω άλλα έξι (ή άλλα τέσσερα μαζί με την διπλωματική εργασία) από ένα κατάλογο επιλογών. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης μερικής φοίτησης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται και part time και τότε η φοίτηση διαρκεί έως έξι εξάμηνα.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.800€ και καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εντός Απριλίου.

Α’ κύκλος έως 31 Μαΐου 2019,

Β’ κύκλος (εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις) έως 30 Ιουνίου 2019.

Κριτήρια επιλογής:

1.Πτυχίο και βαθμός πτυχίου.

2.Συστατικές επιστολές.

3.Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με δίπλωμα του Cambridge ή Michigan, TOIFEL κ.α.

4.Προσωπική συνέντευξη.

5.Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT ή GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΠΜΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ., λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνεις την αίτησή σου: www.mscfinanceuoa.gr

Επικοινωνία:

Δ/νση: Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3689805, Φαξ: 210 3689809

email: mkolom{at}econ.uoa{dot}gr