Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Συγκροτούνται 100 κλιμάκια για την έκδοση 138.000 συντάξεων

ΕΦΚΑ: Συγκροτούνται 100 κλιμάκια για την έκδοση 138.000 συντάξεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πράσινο φως” για τη συγκρότηση 100 ειδικών κλιμακιων που θα αναλάβουν την έκδοση 63.000 συντάξεων έως το τέλος Σεπτέμβρη άναψε με απόφαση του ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αποφάσισε, με δύο χρόνια καθυστέρηση, να λάβει άμεσα μέτρα, αφενός για να ενεργοποιήσει ξανά τη διαδικασία έκδοσης χιλιάδων συντάξεων που σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται έως και τέσσερα χρόνια στα συρτάρια του υπερταμείου και αφετέρου για να μην απολέσει την έκτακτη επιχορήγηση 1,17 δις η οποία θα πρέπει να έχει απορροφηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό έχει εξασφαλιστεί από  το δάνειο των Θεσμών με την δέσμευση ότι θα εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις όλων των Ταμείων. Μάλιστα, το πρόγραμμα επιχορήγησης έληγε 31 Οκτώβρη και το υπουργείο Εργασίας βλέποντας ότι θα χαθούν τα λεφτά  με απόφαση του όρισε νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών ως το τέλος Ιουνίου του 2018. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τον Ιούνιο 2017 με στόχο την διεκπεραίωση 21.000 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εκδόθηκαν περίπου 14.000.

Οι υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που θα ενταχθούν στις ομάδες εργασίας θα αναλάβουν το σκέλος της ανακεφαλαίωσης, του ελέγχου καταβολής εισφορών, της αναγνώρισης και της διαπίστωσης χρόνων ασφάλισης, της απονομής και της εκκαθάρισης των συντάξεων που εκκρεμούν.

Οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν “μπόνους” 250 ευρώ για την απασχόληση πέραν των νόμιμα προβλεπόμενων ωρών εργασίας, ενώ ο καθένας θα πρέπει να απονέμει 40 αποφάσεις το μήνα. Η ελάχιστη δυνατή απόδοση αντιστοιχεί σε 20 αποφάσεις, ενώ σε 75 ανέρχονται οι πράξεις που θα πρέπει να παράγει ο κάθε υπάλληλος κατά την πρωινή του εργασία.

Παράλληλα, θα υπάρξει ειδικό κλιμάκιο διοίκησης έργου στο οποίο θα συμμετέχουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές του ΕΦΚΑ και το οποίο θα συντονίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία των ομάδων εργασίας. Μάλιστα, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα συντάσσονται εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα παρουσιάζουν την υλοποίηση του έργου σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπερταμείου ασφάλισης υπογραμμίζουν ότι η πρώτη έκθεση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τον αριθμό των οριστικών αποφάσεων απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι κατά το διάστημα αυτό να να εκδοθούν 63.000 οριστικές αποφάσεις για το σύνολο των Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΚΑ. Για την ίδια περίοδο, ο στόχος πληρωμής οριστικών αποφάσεων ορίζεται σε 56.000.

“Η απόφαση αυτή αποτελεί τον οδικό χάρτη της διαδικασίας και σίγουρα μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς θα υπάρξει αξιολόγηση της διαδικασίας. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει” αναφέρει στην “ΕτΤ” υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου Εργασίας. Εξάλλου, όπως υπογραμμίζεται και στην απόφαση, το κλιμάκιο διοίκησης έχει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των στόχων, εφόσον απαιτηθεί, μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πάντως, βασικός στόχος πολιτικής ηγεσίας είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 να έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ οι εκκρεμείς συνταξιοδοτικές περιπτώσεις. Εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, τότε θα έχουν απομείνει 70.000 περιπτώσεις συντάξεων για να απονεμηθούν το 2018.