Αρχική Εποχικοί Ε.Κ.Ε.Φ.Ε “Δημόκριτος”: Προσλήψεις 10 ερευνητών

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε “Δημόκριτος”: Προσλήψεις 10 ερευνητών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού, ως εξής :

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στρες και κυτταρική γήρανση, με έμφαση στους βιολογικούς μηχανισμούς των παθήσεων των αρθρώσεων»
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή μικροβιακή γενετική, με έμφαση στη ρύθμιση, οργάνωση και λειτουργία της κυτταροπλασματικής μεμβράνης»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και εφαρμογές εργαστηριακών (πυρηνικών, και άλλων αναλυτικών) και υπολογιστικών τεχνικών /Έκθεση πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους ραδιενέργεια /Επιπτώσεις στην υγεία»
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ραδιοφαρμακευτική»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ & ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική με έμφαση στις Ιοντικές Αναλυτικές Τεχνικές και τις Πυρηνικές Αντιδράσεις με ενδιαφέρον στην Πυρηνική Δομή και Αστροφυσική»
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική με έμφαση σε ανιχνευτικά συστήματα πυριτίου και ηλεκτρονικά επεξεργασίας σήματος, για την αναβάθμιση των πειραμάτων στο LHC και εφαρμογές σε άλλες φυσικές επιστήμες».

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δίκτυα τηλεπικοινωνιών με τεχνολογίες εικονικοποίησης, με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε πολυμεσικές εφαρμογές»»
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης για την επιτήρηση, ασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διαχείριση κρίσεων».

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
– Μία (1) θέση Ερευνητή Γ’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Xημική σύνθεση πολυ-λειτουργικών νανοϋλικών». Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους με εμπειρία στο πεδίο των μαγνητικών υλικών».
– Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ’ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Νανολιθογραφία ηλεκτρονικής δέσμης». Απαραίτητη είναι η εμπειρία στην έρευνα στον τομέα της Νανολιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης με τη χρήση σύγχρονων λιθογραφικών συστημάτων για την κατασκευή νανοδομών και διατάξεων».

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 210 650 3031 κ. Ξένη Δούκα