Αρχική Εργασιακά Δείτε τι θα ισχύει για συμβασιούχους, μετατάξεις και αποσπάσεις

Δείτε τι θα ισχύει για συμβασιούχους, μετατάξεις και αποσπάσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε τις διατάξεις για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων και τις αλλαγές στο νέο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Οι δύο αυτές διατάξεις μπήκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΔΑ:

Κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα τη διευθέτηση ζητημάτων δαπανών από ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και διάταξη που τροποποιεί τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Ειδικότερα με τη διάταξη για τη διευθέτηση δαπανών από ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών οι δαπάνες που προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις, κατ’ εφαρμογή της αναφερομένης στην εν λόγω διάταξη νομοθεσίας, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Η θέσπιση της ως άνω διατάξεως κρίνεται αναγκαία για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής ροής στην καταβολή δαπανών, που απορρέουν από ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα στις επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α, καθώς είναι σαφές ότι οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διατάξεως, εξυπηρετούν επιτακτικές ανάγκες και είναι εις όφελος του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄/2-12-2016) για το νέο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, επισημαίνεται ότι αποσκοπούν στη βέλτιστη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων, καθώς και στην αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν το μεταβατικό στάδιο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΕΣΚ.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

  • Διευρύνονται οι μετατάξεις που μπορούν να ολοκληρωθούν με βάση το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο.
  • Παρατείνεται για όλους τους αποσπασμένους ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τη λήξη της απόσπασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.
  • Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάταξη όσων ήταν  αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση  του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄/2-12-2016).
  • Ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγονται όσοι είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης.