ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στις επόμενες λίγες μέρες λήγουν οι προθεσμίες για περισσότερες από 200 θέσεις εποχικών με συμβάσεις διάρκειας έως και 18 μήνες σε πλήθος φορέων του Δημοσίου.

Αυτοδιοίκηση

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής αναζητά 3 ΥΕ Προσωπικό Φυλάκων με σύμβαση εργασίας 18 μηνών. Αιτήσεις έως 14/3, τηλέφωνο 210 7217539

Ο Δήμος Μετεώρων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση 2 μηνών. Αιτήσεις έως 14/3, τηλέφωνο 24323 50216

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου θα προσλάβει 7 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 15/03/2019, τηλέφωνο 25930 24025.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με σύμβαση 8 μηνών. Αιτήσεις έως 15/3, τηλέφωνο 26610 24483

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού θα προσλάβει 22 ατόμων με σύμβαση 2 μηνών, ως ακολούθως: 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου, 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου και 18 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας. Αιτήσεις έως 15/03/2019, τηλέφωνα 213 2014722, 213 2014737

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις εκ των οποίων 2 ΔΕ Υδραυλικοί και 2 ΔΕ Βοηθοί Υδραυλικοί. Αιτήσεις έως 15/03/2019, τηλέφωνο 23840 24590

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση 8 μηνών εκτων οποίων 1 ΠΕ Γεωπόνος και 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Grader). Αιτήσεις έως 15/03/2019, τηλέφωνο 23213 50341

Ο Δήμος Χαλανδρίου θα προσλάβει 2 ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας (άδεια Δ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 18/03/2019, τηλέφωνα 213 2023862, 213 2023865, 213 2023870

Ο Δήμος Χαϊδαρίου αναζητά 2 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών εκ των οποίων 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής και 1 ΤΕ Εργοθεραπευτής. Αιτήσεις έως 18/3 και πληροφορίες στα 213 2047305-6

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Οδηγοί, 2 ΔΕ Υδραυλικοί, 1 ΔΕ Εργοδηγός Δομικών Έργων και 5 ΥΕ Εργάτες. Αιτησεις έως 18/3 και πληροφορίες στο 22710 44354 εσωτ. 215

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις εκ των οποίων 3 άτομα ΔΕ και 2 ΥΕ Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων. Αιτήσεις έως 18/3 και πληροφορίες στα 26413 60613, 26413 60615

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων θα προσλάβει 4 εποχικούς με δίμηνες συμβάσεις εκ των οποίων 3 ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμων και 1 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός. Αιτήσεις έως 18/3 , τηλέφωνο 28210 23360

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 18/03/2019, τηλέφωνο 28410 82384

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας “Βραυρώνιος” ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος και 1 ΠΕ Ψυχολόγος. Αιτήσεις έως 21/03/2019, τηλέφωνα 22990 20178, 22990 20124

Ο Δήμος Πειραιώς αναζητά 36 άτομα με δίμηνες συμβάσεις στις ειδικότητες ∆Ε ∆ενδροκηπουρών (5 θέσεις), ∆Ε Χειριστών κοµπρεσέρ (4), ∆Ε Ξυλουργών (4), ∆Ε Σιδεράδων (4), ∆Ε Οικοδόµων (4) και ΥΕ Εργατών Πρασίνου (15). Αιτήσεις έως 22/03/2019, τηλέφωνα 213 2022566, 213 2022250 , 213 2022256

Αρχαιολογικά

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα προσλάβει 3 άτομα για εργασίες στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Περιστερά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων πουθα υπογράψει σύμβαση έως 31-12-2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης και 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με εξάμηνες συμβάσεις. Αιτήσεις έως 14/3, τηλέφωνο 2310 801402

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής αναζητά 2 άτομα, δηλαδή 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης και 1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, με σύμβαση διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Επίσης 3 άτομα με σύμβαση 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εκ των οποίων 1 ΠΕ Αρχαιολόγων και 2 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών. Αιτήσεις και για τις δύο περιπτώσεις έως 15/3 και πληροφορίες στο 210 3240563, εσωτ.110

Το Μουσείο Ακρόπολης αναζητά 4 ΔΕ Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 18/3, τηλέφωνο 210 9000900, εσωτ. 418 & 419

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αναζητά 2 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 5 μηνών. Αιτήσεις έως 18/03/2019, τηλέφωνα 26650 29177-8

ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών και αναλυτικά 2 ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων, 1 ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Οδηγών, 1 ΔΕ Μαγείρων, 6 ΔΕ Φυλάκων Λιμενικών Εγκαταστάσεων και 5 ΥΕ Εργατών. Αιτήσεις έως 14/03/2019, τηλέφωνο 28430 63162

Επίσης η ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Καρδιάς, αναζητά 3 ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών-Χειριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 18/03/2019, τηλέφωνα 24610 55582, 24610 55276.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 35 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας για τις ανάγκες των εγκαταστάσεών της σε διάφορες περιοχές του νησιού. Θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 18 μηνών. Αιτήσεις έως 15/03/2019 και πληροφορίες στο 28210 25709