ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ετοιμότητα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για συνολικά 765 θέσεις εποχικής εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων που έχουν ανοίξει ή ανοίγουν σε πλήθος δημόσιων φορέων ενώ στις 12 Μαρτίου λήγει η προθεσμία και για τις 302 θέσεις στην ΕΥΠ. Αναλυτικά:

Ο ΟΑΕΔ επαναπροκήρυξε τις 500 θέσεις για εποχικούς εργαζομένους στην καθαριότητα των εγκαταστάσεών του ανά την Ελλάδα. Η προκήρυξη που είχε βγει στον αέρα προσφάτως αποσύρθηκε και ετοιμάστηκε νέα που περιλαμβάνει θέσεις ΥΕ Καθαριότητας σε Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), Βρεφονηπιακούς σταθμούς (ΒΝΣ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης-Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ-ΙΕΚ), Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), Κέντρα Επαγγελματικής και τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕΚ) και σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Οσοι ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας επιλεγούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24/μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 2/7/2021 και θα εργασθούν με τετράωρη απασχόληση. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση έως 31/12/2019. Αιτήσεις έως 11/03/2019, τηλέφωνο 22853 60505

Δήμοι-Περιφέρειες

Ο Δήμος Φλώρινας θα προσλάβει 2 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων με σύμβαση 8 μηνών. Αιτήσεις έως 7/3 και πληροφορίες στο 23853 51027

Ο Δήμος Μοσχέτου-Ταύρου αναζητά με σύμβαση μίσθωσης έργου 9 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Υλοποίηση του προγράμματος διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων”. Αιτήσεις έως 8/3 και πληροφορίες στα 213 2019604, 213 2019621

Ο Δήμος Βέροιας θα προσλάβει με δίμηνες συμβάσεις 11 άτομα εκτων οποίων 4 ΔΕ Οδηγών Γ΄ (C ) Κατηγορίας, 1 ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου (108 ΗΡ) και 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/03/2019 και πληροφορίες στο 23313 50533.

Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 8/03/2019 και πληροφορίες στο 210 6026272

Ο Δήμος Τοπείρου αναζητά 6 ΥΕ Εργάτες με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 8/03/2019 και πληροφορίες στο 25413 52604

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνες συμβάσεις 6 ατόμων εκ των οποίων 2 ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμοι, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Αρχιτεχνίτης Εναερίτης), 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος (Εγκαταστάτης Εναερίτης), 1 ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας και 1 ΥΕ Επιστάτης Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/03/2019 και πληροφορίες στα 2313 300747, 2313 300742

Ο Δήμος Πειραιώς αναζητά 118 άτομα με δίμηνες συμβάσεις. Μεταξύ αυτών 31 ∆Ε Οδηγών Κατηγορίας Γ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 20 ∆Ε Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 3 ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (γερανοφόρων – καλαθοφόρων), 2 ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (µηχανοκίνητων σαρώθρων), 2 ∆Ε Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (εκσκαφέων – φορτωτών), 3 ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, 3 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων, 2 ∆Ε Τεχνιτών Ελαστικών και 52 ΥΕ Εργατών-Εργατριών Καθαριότητας. Αιτησεις γίνονται δεκτες έως 8/03/2019 και πληροφορίες παρέχονται στα 213 2022250, 213 2022256, 213 2022556

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα προσλάβει 1 ΔΕ Βοηθό Φαρμακείου με ετήσια σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις έως 8/3 και πληροφορίες στο 23333 50144

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναζητά για πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση 5 άτομα εκ των οποίων 1 ΠΕ Μηχανικών Η/Υ (Hardware), 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικού), 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Ηχολήπτης ελλείψει ΔΕ Ηχολήπτης και 1 ΔΕ Υπεύθυνος Μοντάζ. Αιτήσεις έως 8/03/2019 και πληροφορίες στο 2310 261100

Ο Δήμος Πύλης θα προσλάβει με οκτάμηνες συμβάσεις 15 άτομα εκτων οποίων 1 ∆Ε Οδηγών (φορτηγών) Γ΄ ή (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 ∆Ε Οδηγών (απορριµµατοφόρων) Γ΄ ή (C) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών), 3 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή), 1 ∆Ε Χειριστών µηχανηµάτων έργου (φορτωτή), 5 ΥΕ Εργατών καθαριότητας,2 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων και 1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Αιτήσεις εως 12/3 και πληροφορίες στα 24343 50126, 24343 50131

Ο Δήμος Αμαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση, 1 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός και 1 ΔΕ Οδηγός Φορτηγών Αυτοκινήτων. Αιτήσεις εως 12/3 και πληροφορίες στα 28333 40217-8

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας αναζητά 2 ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις έως 12/03/2019 και πληροφορίες στο 23850 44555

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με οκτάμηνη σύμβαση, 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 2 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Αιτήσεις έως 11/03/2019 και πληροφορίες στα 23710 21728, 23713 51262

Ο Δήμος Μαραθώνος θα προσλάβει 4 ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 12/03/2019 και πληροφορίες στο 22943 20525

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης αναζητά με οκτάμηνη σύμβαση 3 άτομα εκ των οποίων 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 ΤΕ Πληροφορικής και 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αιτήσεις έως 12/3 και πληροφορίες στα 2313 319163, 2313 319152

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων θα προσλάβει 1 ΠΕ Φιλολόγου ή ΠΕ Ιστορικού-Αρχαιολόγου με σύμβαση 8 μηνών. Αιτήσεις έως 12/03/2019 και πληροφορίες στο 26593 60240

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας αναζητά 2 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 12/3 και πληροφορίες στα 23853 50427, 23853 50430

Ο Δήμος Ύδρας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με οκτάμηνες συμβάσεις εκ των οποίων 3 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων, 7 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου) και 5 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Αιτήσεις εως 13/3, τηλέφωνο 22983 20200.

Αρχαιολογικά

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου αναζητά 10 ατόμων με τετράμηνες συμβάσεις και αναλυτικά 2 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 1 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 6 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών. Αιτήσεις έως 5/03/2019. Επίσης 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση 6 μηνών. Η προθεσμία λήγει στις 7/03/2019. Πληροφορίες στο 22510 22087.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας θα προσλάβει 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με σύμβαση διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης. Αιτήσεις έως 7/03/2019 και πληροφορίες στα 22210 22402, 22503

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση 5 μηνών. Αιτήσεις έως 12/3 και πληροφορίες στα 26810 24636-7

Φωκιανός

Το Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» θα προσλάβει 5 άτομα με σύμβαση εργασίας 18 μηνών. Πρόκειται για 3 ΥΕ Φύλακες και 2 ΥΕ Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 12/03/2019 και πληροφορίες στο 210 3235299

Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού θα προσλάβει με οκτάμηνες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 4 άτομα για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν στο σχεδιασμό και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών για τα εγγεγραμμένα μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Αφορά 1 ΠΕ Αρχαιολόγο με εξειδίκευση στην Προϊστορική ή Κλασική Αρχαιολογία, 1 ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Βυζαντινή η Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία, 1 ΠΕ Αρχαιολόγος με Εξειδίκευση στην Μουσειολογία και 1 ΤΕ Λογιστών με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Αιτησεις έως 12/3 και πληροφορίες στα 210 3321707, 2103321702, 210 3321753.

ΕΥΠ

Στις 12 Μαρτίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά 302 μόνιμες προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων. Πρόκειται για 8 ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού, 54 ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών, 60 ΠΕ3 Πληροφορικής, 56 ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών, 2 ΠΕ9 Ψυχολόγων, 20 ΤΕ3 Πληροφορικής, 2 ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες, 3 ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού, 61 ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών, 3 ΔΕ9 Οδηγών και 33 ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων.

Αστυνομία

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων αναζητά 23 ΥΕ καθαριότητας με σύμβαση εργασίας διάρκειας 18 μηνών. Αιτήσεις έως 12/03/2019 και πληροφορίες στα 26610 29144, 26610 39165.