Αρχική Επιχειρήσεις ΔΕΗ: Σε μηνιαία βάση η έκδοση των λογαριασμών μέσω του e-bill

ΔΕΗ: Σε μηνιαία βάση η έκδοση των λογαριασμών μέσω του e-bill

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην αναβάθμιση της υπηρεσίας ebill για έκδοση και εξόφληση λογαριασμού, μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας της και της εφαρμογής για φορητές συσκευές iOS και Android προχώρησε η ΔΕΗ. Πλέον, μέσω της υπηρεσίας ebill οι οικιακοί πελάτες ή οι επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν ώστε να λαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικό λογαριασμό ή να πληρώνουν σε μηνιαία βάση και όχι κάθε δίμηνο.

Οι πελάτες που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στην υπηρεσία ebill μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα «Μηνιαίος Λογαριασμός» για νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, ώστε να λαμβάνουν μόνο ηλεκτρονικά και να εξοφλούν το λογαριασμό τους κάθε μήνα. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κοινόχρηστες παροχές.

Με το πρόγραμμα «Μηνιαίος Λογαριασμός» οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε μήνα αντί για κάθε 2 μήνες. Μέσα στο 4μηνο εκδίδονται τρείς Έναντι λογαριασμοί και ένας Εκκαθαριστικός. Ο Έναντι λογαριασμός του μήνα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της κατανάλωσής σας, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ποσά υπέρ Δήμου υπολογίζονται αντίστοιχα βάσει των ημερών έκδοσης (π.χ. 30 ημερών). Ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός υπολογίζεται βάσει των ενδείξεων που λαμβάνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που έχετε χρεωθεί για ρεύμα, στους ενδιάμεσους Έναντι λογαριασμούς. Επιπλέον, η πρόσβαση στους λογαριασμού σας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και διακόπτεται η αποστολή έντυπων λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου.

Εάν είστε οικιακός πελάτης, επαγγελματίας ή έχετε επιχείρηση με διμηνιαία έκδοση λογαριασμών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Πρώτα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία e-bill, στη συνέχεια επιλέγετε «λήψη μόνο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού» και το Πρόγραμμα «Μηνιαίος Λογαριασμός».

Η υπηρεσία e-bill έχει αναβαθμιστεί από τις 16.06.2017, έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να έχουν αυτόματη πρόσβαση, με ασφάλεια, στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των ακινήτων που οι λογαριασμοί εκδίδονται στο όνομά τους. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για λήψη μόνον ηλεκτρονικού λογαριασμού ή και μηνιαίου λογαριασμού, αντί διμηνιαίου, σε όσους το επιθυμούν. Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί πριν τις 16.06.2017, θα πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους προκειμένου να επωφεληθούν από την αναβαθμισμένη υπηρεσία.

Κατά την ανανέωση εγγραφής, θα χρειαστεί να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία: Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου. Εάν τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ για το συγκεκριμένο Κωδικό Εταίρου, τότε η ανανέωση της εγγραφής ολοκληρώνεται άμεσα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή δεν επιβεβαιωθούν ή δεν υπάρχουν καταχωρημένα στη ΔΕΗ, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει αποδεικτικό ΑΦΜ (οποιοδήποτε έγγραφο του TAXIS) και φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας. Η διαδικασία μπορεί να γίνει: α) ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ, β) τηλεφωνικά, μέσω του 11770 ή γ) σε οποιοδήποτε Κατάστημα της ΔΕΗ.