Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019

Συμβασιούχοι

Αρχική Συμβασιούχοι
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις τέσσερις προκηρύξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη 1.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στα τρία Οπλα. Πρόκειται για 300 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, εκ των οποίων 140 στο Πεζικό, 50 στα...
Στη πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο δήμος Πειραιά προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ανάγκες του. Ειδικότερα, ο φορέας ενέκρινε την πρόσληψη 129 συνολικά ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 11 µηνών, για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών των...
Στην έκδοση τεσσάρων προκηρύξεων προχώρησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο να στελεχώσουν τα Γενικά Επιτελεία τους με 1.000 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ). Οι οπλίτες που θα επιλεγούν θα υπηρετήσουν για το χρονικό διάστημα των δύο ετών, το οποίο μπορεί να...
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 31 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ...
Προσλήψεις 68 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ04, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ08, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ15, ΠΕ16, ΤΕ16.50, ΠΕ18.50, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου  ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου...
Πέντε συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συνάψει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το νέο προσωπικό θα πρέπει να ανήκει, μεταξύ άλλων, στις ειδικότητες: Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων...
Στην πρόσληψη πέντε επιστημόνων ερευνητών, με ισάριθμες προκηρύξεις, προχωρά το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το νέο προσωπικό θα συνάψει συμβάσεις ενός, δύο, τριών, έξι και δώδεκα μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 23 Μαρτίου 2017. Αναλυτικά, οι...
Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 218 θέσεις ιατρών και νοσηλευτών στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Ειδικότερα, η νέα προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει...
Μετά από περιπτώσεις αιρετών που αρνούνται να ανανεώσουν σχετικές συμβάσεις καθαριότητας, το υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει πως η εφαρμογή της διάταξης για την αυτοδίκαιη παράταση έως 31-12-2017 των συμβάσεων καθαριότητας σε Δημόσιο και ΟΤΑ δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των...
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 30 εκπ/κοι των κλάδων ΠΕ70.50, ΠΕ70 και ΠΕ60.50 για την απασχόληση στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης με πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού.  Οι προσλαμβανόμενοι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ