Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

Μόνιμοι

Αρχική Μόνιμοι
Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη εκ νέου η προκήρυξη 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας 404 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε Δικαστήρια και Δικαστικές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη είχε καταχωριστεί...
Μόλις ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 135 τακτικών υπαλλήλων σε Δικαστήρια και Δικαστικές υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (προκήρυξη 2Κ/2017). Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής...
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ έως 24/03 για την προκήρυξη 1Ε/2017 που αφορά στην πλήρωση,εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις...
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, εξέδωσε προκήρυξη  για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας. Πιο συγκεκριμένα προκηρύχθηκε η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ)...
Από μέρα σε μέρα αναμένεται η επανέκδοση της προκήρυξης 1κ/2017 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η οποία είχε ανακληθεί ύστερα από αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης. Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκεκριμένη προκήρυξη τις θέσεις θα καλύψουν Γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι...
Μόλις εκδόθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό 5 13.02.2017, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 135 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Τις θέσεις θα καταλάβουν...
Έως τις 24 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για εννέα θέσεις Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ). Ο διαγωνισμός, με αριθμό ΦΕΚ 7 15.02.2017, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προκηρύχθηκε από την Ανεξάρτητη...
Νέα παράταση στην προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 14 30.12.2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή. Πρόκειται για τον διαγωνισμό βάσει του...
Αίτημα πρόσληψης συνολικά 76 μονίμων στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) επεξεργάζεται το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το νέο προσωπικό θα διατεθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του φορεα στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας...
To ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ