Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018

Μόνιμοι

Αρχική Μόνιμοι
Νέες οδηγίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων στο asep.gr για την προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στους δήμους της χώρας, εξέδωσε  το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 , 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  που αφορά στην πλήρωση, με...
Ξεκινούν την Τετάρτη 18 Απριλίου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1Κ/2018) – Πλήρωσης με σειρά προτεραιότηταςδιακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...
Οδηγίες προς υποψηφίους για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης και την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία της προκήρυξης 3Κ/2018 για 8.166 προλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, εξέδωσε το ΑΣΕΠ. Οι...
Αίρεται  από 1-1-2018, η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την εγκύκλιο τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται το άρθρο...
Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα -κλιμακωτά- οι αιτήσεις των υποψηφίων στην πρώτη μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2018, που αφορά στην πρόσληψη 8.166 μονίμων υπαλλήλων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 133 απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 84 πτυχιούχοι ΤΕΙ,...
Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η πρώτη μεγάλη Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2018, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Η 20ήμερη προθεσμία...
Στην πρόσληψη 50 μόνιμων υπαλλήλων αναμένεται να προχωρήσει η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής. Η επίμαχη προκήρυξη βρίσκεται ήδη στα...χέρια του ΑΣΕΠ για επεξεργασία και θα εκδοθεί εντός του Φεβρουαρίου. Μάλιστα, ήδη καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα καλυφθούν...
Αυτην την εβδομάδα αναμένεται το ΑΣΕΠ να στείλει για δημοσίευση τη νέα προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών για τις 8.171 μόνιμες θέσεις στους τομείς καθαριότητας των δήμων. Η κατανομή των 8.171 θέσεων έχει καθοριστεί ως εξής:  5.241 Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)  2.714 Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  216...
Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση εβδομήντα δύο (72) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω: 10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ...
Μέσα στο επόμενο οκτάμηνο θα πρέπει να έχουν αλλάξει όλες οι θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, όπως και νευραλγικές θέσεις στον ανώτατο διοικητικό βαθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θεσμοί αποφάσισαν τα νέα χρονοδιαγράμματα για την τοποθέτηση προϊσταμένων και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ