Τετάρτη, Δεκέμβριος 12, 2018

Μόνιμοι

Αρχική Μόνιμοι
Στη πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 63 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχωρεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική...
Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την  πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προ-σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευ¬σης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο...
Με 390 μόνιμους υπαλλήλους ενισχύονται δύο υπουργεία και ένας μεγάλος φορέας. Αυτή την περίοδο "τρέχουν" τρεις μεγάλες προκηρύξεις για προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορων εκπαιδευτικών βαθμιδών. Ακολουθούν οι προκηρύξεις:   1) Αιτήσεις τώρα για 158 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής...
Μέσα στο επόμενο οκτάμηνο θα πρέπει να έχουν αλλάξει όλες οι θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, όπως και νευραλγικές θέσεις στον ανώτατο διοικητικό βαθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θεσμοί αποφάσισαν τα νέα χρονοδιαγράμματα για την τοποθέτηση προϊσταμένων και...
Επτά προκηρύξεις για συνολικά 1.235 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ βρίσκονται σε εξέλιξη από το στάδιο της υποβολής αιτήσεων έως εκείνο της πρώτης επεξεργασίας. Αφορούν τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτισμού, τον ΔΕΔΔΗΕ,...
Τα αποτελέσματα σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ1/2018 ανακοίνωσε η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης. Ο οργανισμός εξέδωσε τους πίνακες με τα αποτελέσματα τον προσωρινά διοριστέων. Οι θέσεις αφορούν, συνολικά, 220 προσλήψεις υπαλλήλων. Αναλυτικά, θα προσληφθούν καταμετρητές, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, οδηγοί, υδραυλικοί και εργάτες. Οι δικαιούχοι...
Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθόρισε τους φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο βεβαίωσης της αιτίας θανάτου, τη σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το...
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για την νέα προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Μαΐου...
Νέες οδηγίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων στο asep.gr για την προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις μόνιμες προσλήψεις στους δήμους της χώρας, εξέδωσε  το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 , 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  που αφορά στην πλήρωση, με...
Εγκύκλιο σε σχέση με τις αμοιβαίες μετατάξεις στο Δημόσιο, βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ