Πέμπτη, Απρίλιος 18, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο Δήμο Ηλιούπολης,...
Τη πρόσληψη με επιλογή οκτώ ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του αποφάσισε ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Αναλυτικά, ο φορέας θα προσλάβει: 3 Εργάτες /εργάτριες Συνοδοί Απορριμματοφόρων ΥΕ 5 Εργάτες /εργάτριες Γενικών Καθηκόντων- Οδοκαθαρισμού ΥΕ Οι...
Στα χέρια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας βρίσκονται οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ.κλάδου 203) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) (κωδ.κλάδου 311) ΔΕ...
Για τρία ακόμη χρόνια παρατείνονται οι συμβάσεις των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.  Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς προβλέπει τη μονιμοποίηση των πυροσβεστών σε επόμενο χρόνο. Ειδικότερα, σύμφωνα...
Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων προσκαλεί οσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο θέσεων ειδικών συνεργατών με εξειδίκευση σε τεχνικά θέματα και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται με το...
Τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά       26 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ανακοίνωσε το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ».  Ειδικότερα,θα προσληφθούν: 26 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ...
Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ...
Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει  την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δυο (2) ατόμων για την υλοποίηση...
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την υπ' αριθ. 100/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Φεβρουάριο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη...
Ο Δήμος Θήρας ανακοίνωσε δύο νέες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ