Τετάρτη, Νοέμβριος 14, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί

200 προσλήψεις στον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.. Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20...
Με 10 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου. Οι νέοι συνεργάτες αναμένεται να υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Αναλυτικά, θα προσληφθούν 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών και Υποσταθμών,  2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί...
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, θα προσλάβει 19 εποχικούς για διάστημα ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα προσλάβει 1 ΠΕ Ιατρό-γενικής ιατρικής, 1 ΠΕ διοικητικής υποστήριξης (διοικητικού οικονομικού), 2 ΠΕ εργασιακούς...
To Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο / ακρωνύμιο «Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας» – 585η Συν. ΔΣ / 29-7-2016 (Ε-11818),  «SMARTCAMP 2014»  – 578η...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ