Τρίτη, Δεκέμβριος 11, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Thn πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Χαλανδρίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» ανακοίνωσε ο δήμος Χαλαδνρίου. Ειδικότερα, θα προσληφθούν: 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 ΠΕ...
Στη πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο, θα προχωρήσει ο δήμος Παλαμά. Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 20 εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου...
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20 Διερμηνείς – Μεταφραστές για τις γλώσσες και διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού – Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε...
Κάλεσμα στους φορείς και ειδικότερα στους δήμους, τις περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ, τους συνδέσμους,τα ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου να υποβάλουν τα αιτήματα τους για προσλήψεις το 2017 κάνει ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.  Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση...
Το ελληνικό δημόσιο θα άνοιξε 2.746 θέσεις εποχικής και μόνιμης απασχόλησης σε δήμους, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία και ΕΚΑΒ.  Δείτε παρακάτω τους διαγωνισμούς: 24 το γενικό νοσοκομείο «Η Ελπίς» 9 θέσεις εργασίας στο δήμο Ρόδου 32 προσλήψεις εποχικών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» 20 θέσεις...
Την πρόσληψη 26 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ19-20-Πληροφορικής για απασχόληση σε ΔΥΕΠ στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Ένταξη προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης...
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο...
Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για ανάγκες εστίασης και σίτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συγκεκριµένα τριών (3) ∆Ε Μαγείρων και πέντε (5) ΥΕ Τραπεζοκόµων µε διάρκεια σύµβασης...
Είκοσι τέσσερα άτομα θα προσλάβει το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η Ελπίς" στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αιτήσεις υποβάλλονται από την ερχόμενη Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου,...
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ