Κυριακή, Νοέμβριος 18, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Σαμοθράκης, που εδρεύει στη Χώρα Σαμοθράκης, και συγκεκριμένα...
Aσκούμενες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, θα εντάξει στο δυναμικό του το  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την...
Ο ∆ήµος Γρεβενών θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 20 ατόµων, προς κάλυψη εποχικών κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του , για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά...
Υπογράφονται σήμερα  οι νέες συμβάσεις εργασίας 1.500 εποχικών Πυροσβεστών. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, οι Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών θα προβούν αύριο στην υπογραφή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των χιλίων πεντακοσίων (1500) Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, οι οποίοι...
Ο δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη 20 ατόμων κατηγορίας–κλάδου ΥΕ Εργάτες– Πυροφύλακες με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες και συγκεκριμένα από 1-7-2017 προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες δασοπροστασίας κυρίως...
Στη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 193 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων θα προχωρήσει το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα. Ειδικότερα, θα προσληφθούν: 31 ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης 105 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 57 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης...
Με 727 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου, οι προσλήψεις...
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τους ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Λήμνου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας, ΤΣΠ Αγαθονησίου,...
Με 555 εποχικούς υπαλλήλους θα καλύψουν τις ανάγκες των κρατικών κατασκηνώσεων τα υπουργεία  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Εργασίας, τα οποία με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζουν τόσο τον αριθμό των θέσεων, όσο και την αναλυτική κατανομή των ειδικοτήτων. Σύμφωνα με την...
Σε αποτυχία οδηγήθηκε η πρώτη προκήρυξη 1.000 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στους νέους έως 29 ετών. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν πολύ λιγότερες από αυτές που υπολογίζονταν αρχικά, με αποτέλεσμα...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ