Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:   1 ΠΕ Νηπιαγωγός & 1 ΠΕ Ψυχολόγος 2 ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών & 12 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου Τηλέφωνο: 24333 50038
Η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 47 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.   Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2018-16/04/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 210 8019566, 213 2007112 Προκήρυξη
Δημοσιεύτηκε  σε ΦΕΚ (61/04.04.2018 τεύχος Α’) το Π.Δ. 31/18  που μεταξύ των άλλων αφορά  στην υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη. Το Π.Δ.  αρχίζει να...
Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονοµέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018.  Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά: Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας). Πιστοποιητικό...
Ο Δήμος Πάρου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 22843 60114 Προκήρυξη
Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:  7 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 1 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Αναλυτικότερα στον παρακάτω...
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 213 2014900 Προκήρυξη
Το Γενικό Νοσοκομείο "'Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα" ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ΔΕ Φυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τις 31/12, για τη Νοσοκομειακή Μονάδα "Έλενα Βενιζέλου". Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/03/2018 - 12/04/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 210 6402118 Προκήρυξη
Η Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, ως εξής:   22 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (Αρχαία Κόρινθος) 1 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων...
Στη πρόσληψη 1.200 εποχικών θα προχωρήσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού προκειμένου να καλύψει τις παροδικές της ανάγκες. Τα αιτήματα του φορέα βρίσκονται ήδη στα...χέρια του ΑΣΕΠ, καθώς το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τις συγκεκριμένες προσλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ