Τετάρτη, Οκτώβριος 24, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως ακολούθως: 4 ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών) 7 ΥΕ Εργατών Πρασίνου Aναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι 5 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο: 2132 014722,...
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 4180/21-9-18, η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται η κατανομή και ο αριθμός των Ψυχολόγων που θα προσληφθούν στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019. Η πρόσληψη των 223 ψυχολόγων γίνεται στο πλαίσιο του...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχαιολόγου (διάρκειας 3 μηνών) 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α) (διάρκειας 3 μηνών) 13 ΥΕ Ειδικευμένων...
Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα. Οι 25 ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης...
Ο ΕΟΦ ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ( ΣΟΧ) για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων του, δεδομένου ότι δεν υπηρετεί στον Οργανισμό προσωπικό του κλάδου ΔΕ Φυλάκων, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί το...
Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου Φορτηγού Γ' Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Φορτηγού Γ'+ Ε' Κατηγορίας (με κάρτα...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχαιολόγου 1 ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδας Β’ για τη συντήρηση ξυλόγλυπτων – φορητών...
Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναεριτών 6 ΔΕ Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων 3 YΕ Εργατών ηλεκτρολογικού 1 ΔΕ Χειριστών κοµπρεσέρ 1 ΔΕ Σιδεράδων 1 ΔΕ Χειριστών...
Η Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2019, ως ακολούθως: 2 ΠΕ Νηπιαγωγοί 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητα Παιδίατρος 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 1 ΔΕ Μάγειρας 3 ΥΕ Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων) Περίοδος Υποβολής...
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά ενενήντα ενός (91) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ