Σάββατο, Αύγουστος 24, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 140 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ...
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη 150 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2020 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Η πλειονότητα των θέσεων αναμένεται να καλυφθεί από διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστημιακής, δευτεροβάθμιας ή...
Τη σύναψη 684 συμβάσεων ορισμένου χρόνου ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών για τη στελέχωση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι λοιπών αντικαταβολών από τους ωφελούμενους καθώς και για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ. Ειδικότερα ενέκρινε: Τη σύναψη...
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 22 Απριλίου. Τηλέφωνο: 26610 24483 Προκήρυξη
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 23 Απριλίου. Τηλέφωνο: 22860 25393-4 Περίληψη Προκήρυξης
Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2019-19/04/2019 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 23410 75234-5 Προκήρυξη
Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες λήγουν οι προθεσμίες για συνολικά 440 θέσεις εποχικών υπαλλήλων με συμβάσεις διάρκειας έως και 18 μηνών σε φορείς της αυτοδιοίκησης, εφορίες αρχαιοτήτων και δομές υπουργείων. Αναλυτικά: Δήμοι-Περιφέρειες Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Χειριστών...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όχι πέραν της 29/11/2019, ως ακολούθως: 16 ΠΕ Αρχαιολόγων (διάρκειας 4,5 μηνών) 75 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (διάρκειας 4 μηνών) Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 24610 98800-1 Προκήρυξη
Καταιγισμός προκηρύξεων για εποχικό προσωπικό σε διάφορες ειδικότητες και με ποικίλη διάρκεια δύο έως 24 μηνών. Μέσα στις ερχόμενες μέρες λήγουν οι προθεσμίες για συνολικά 4.090 θέσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αυτοδιοίκηση, τον ΟΑΕΔ και άλλες υπηρεσίες. Αναλυτικά: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας...
Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και στην ερχόμενη λήγουν οι προθεσμίες για περισσότερες από 1100 θέσεις εποχικών με συμβάσεις έως και 24 μηνών σε αρχαιολογικούς χώρους, δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και αστυνομικές δομές. Ο Δήμος Κομοτηνής θα προσλάβει 6 άτομα με σύμβαση...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ