Τετάρτη, Οκτώβριος 24, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/10/2018-19/10/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 28310 87260, 28313 42260 Προκήρυξη
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και...
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.. Τηλέφωνο: 26610 81873, 26610 22989 Προκήρυξη
Το υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 62 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών...
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Πρόκειται για 10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής, μία θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου και 2 θέσεις...
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.  Αναλυτικά, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του: 3 ΥΕ Φύλακες για την ΕΠΑ.Σ Ιωαννίνων 3 ΥΕ Φύλακες για την ΕΠΑ.Σ...
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας ανακοίνωσε την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 12 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε ανασκαφικές και αναστηλωτικές αρχαιολογικές εργασίες Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο....
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης για την πρόσληψη συνολικά 350 εποχικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. Τα συναρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες εργάζονται με φρενήρεις ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του...
Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ'+Ε' Κατηγορίας, με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέας-Φορτωτής) 33 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) Περίοδος...
Το "πράσινο φως" για 101 εποχικές προσλήψεις σε 21 φορείς έχει ανάψει τις τελευταίες ημέρες το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Από τις εγκρίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής ξεχωρίζουν οι 41 θέσεις στο δήμο Αλίμου, αλλά και οι προσλήψεις στην Ηλιούπολη,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ