Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και όχι πέραν της 30/11/2018, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καλαμάτας.  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:...
Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 77 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το διάστημα 01/09/2018-31/07/2019. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/08/2018-10/08/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 2810 300100, 2810 300090
Στη πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο, θα προχωρήσει ο δήμος Παλαμά. Ειδικότερα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του 20 εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου...
Η Δημοτική Εμπορική Τουριστική Επιχείρηση Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ) Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΔΕ Μπάρμαν πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/05/2018 - 19/05/2018 Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο: 2310 450340 Προκήρυξη
Στη πρόσληψη επτά εποχικών θα προχωρήσει άμεσα ο ∆ήµος Αλµυρού προκειμένου να καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες του. Ειδικότερα, ο φορέας θα προσλάβει πέντε υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού. Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν...
Στην πρόσληψη 1.882 ανέργων θα προχωρήσει η κυβέρνηση, για την καλύτερη στελέχωση των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων που υπάρχουν σε επτά περιφέρειες της χώρας, καθώς και στα νησιά πρώτης υποδοχής. Τη νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας σε hot spot θα εκδώσει...
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη εβδομήντα δύο (72) ατόμων για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Νομού Κοζάνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως εξής: 25 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια) 15...
Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «Προοπτική» ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών –επιμορφωτικών τμημάτων του, στην περιοχή του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, κατά την περίοδο 2017-2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου...
Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:   12 ΔΕ Εισπράκτορες 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Γκρέϊντερ) 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (JCB) 3 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις...
Με 26 νέους συνεργάτες θα ενισχυθεί το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του ένα στέλεχος για την προβολή της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και για το συντονισµό της οµάδας εθελοντών /...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ