Κυριακή, Ιούνιος 16, 2019

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 62 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα για τη...
Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:25213 52405, 25213 50406 Δείτε την Προκήρυξη
Το N.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τη χειμερινή περίοδο του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου», που εδρεύει...
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.. Τηλέφωνο: 26610 81873, 26610 22989 Προκήρυξη
Το "πράσινο φως" για την πρόσληψη 139 εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων άναψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, θα ενισχυθούν είναι η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών "ΡΟΔΑ", Δήμος Μαρκόπουλου, Δήμος Σαρωνικού, Εφορεία Αρεταίειου Νοσοκομείου κλ.π. Ακολουθεί αναλυτικός...
Ο Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:   4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι 1 ΔΕ Μάγειρας 5 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 12 Μαΐου. Τηλέφωνο:...
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ...
Η υποδιοικήρει της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 67 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Υπηρεσίας μας που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ζαχάρωφ 3 – 11521...
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσίευσε την απόφαση-προκήρυξη για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων, με σκοπό τη δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία. Ο αριθμός των δικηγόρων που θα περιληφθούν στο μητρώο ορίζεται σε 28, οι οποίοι...
Στη πρόσληψη 32 επιστημονικών συνεργατών θα προχωρήσει το Γαλλικό Γεωργικό Ινστιτούτο (INRA). Οι θέσεις θα καλυφθούν από νέους επιστήμονες (Junior Research Scientists), κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, οι οποίοι θα αναλάβουν κομμάτι της έρευνας του Ινστιτούτου σε μία...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ