Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού και προσωπικού...
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά...
ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ...
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) προκηρύσσει την πρόσληψη σαράντα εννέα (49) ατόμων με ετήσια σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δυνατότητα παράτασης και με Κωδικούς 01-42, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης...
Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων: Αριστοτέλους 17-19, Μακεδονίας 6-8, Αβέρωφ 12Α , Ιερά Οδός 84, Λ. Ειρήνης 2...
Ο Δήμος Μαραθώνος με δύο προκηρύξεις ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. ΣΟΧ1/2017 )2 άτομα) ΣΟΧ2/2017 (4 άτομα) Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20/09/2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22943...
Τη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν. (Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) – ΟΔΑΖ (Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου) ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής...
Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα έξι (56) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής: 18 ΔΕ Οδηγών 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου) 35 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Αναλυτικότερα στον...
Στη πρόσληψη 32 επιστημονικών συνεργατών θα προχωρήσει το Γαλλικό Γεωργικό Ινστιτούτο (INRA). Οι θέσεις θα καλυφθούν από νέους επιστήμονες (Junior Research Scientists), κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, οι οποίοι θα αναλάβουν κομμάτι της έρευνας του Ινστιτούτου σε μία...
Την πρόσληψη 54 εποχικών υπαλλήλων για την κάλυψη προσωρινών αναγκών της προκήρυξε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ). Οπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: -18 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών -7 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών -1ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων -5 ΔΕ Οδηγών...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ