Τετάρτη, Οκτώβριος 24, 2018

Εποχικοί

Αρχική Εποχικοί
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης για την πρόσληψη συνολικά 350 εποχικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. Τα συναρμόδια υπουργεία και οι υπηρεσίες εργάζονται με φρενήρεις ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία και να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του...
Το "πράσινο φως" για 101 εποχικές προσλήψεις σε 21 φορείς έχει ανάψει τις τελευταίες ημέρες το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Από τις εγκρίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής ξεχωρίζουν οι 41 θέσεις στο δήμο Αλίμου, αλλά και οι προσλήψεις στην Ηλιούπολη,...
Στη πρόσληψη 225 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. ΟΙ προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. Αιτήσεις μέχρι...
Στη πρόσληψη, 419 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών, θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού.  Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ο οποίος θα...
Στην πρόσληψη πενήντα εργαζομένων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών, και θα εργαστεί για την επικαιροποίηση- ανανέωση...
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 215 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδρεύουν στο Νομό Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας,...
Εκδόθηκε χθες η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 220 προσλήψεις με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η κατανομή 50 ΔΕ Καταμετρητών (Αττική) 13 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Αττική) 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (Βοιωτία) 6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Αττική) 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (Βοιωτία) 2...
"Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προκήρυξη 220 εποχικών θέσεων στην ΕΥΔΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:    • Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές • Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας...
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρόσληψη 50 εποχικών υπαλλήλων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του νέο προσωπικό με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ το Ανωτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει ήδη ανάψει το "πράσινο...
Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 220 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων. Η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης θα ενισχύσει το προσωπικό της με συμβασιούχους για διάστημα οκτώ μηνών, ενώ οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ