Τρίτη, Οκτώβριος 16, 2018

ΑΣΕΠ

Αρχική ΑΣΕΠ
Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, ξεκινά η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2018  του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου Υγείας. Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται...
Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την ημερομηνία και τις ώρες διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 - ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017/Τεύχος...
Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της προκήρυξης 6Κ/2018 που αφορά στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας  στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 588 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας...
Διαγωνισμό για την κάλυψη με σειρά προτεραιότητας (μόρια) 37 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του υπουργείου Υγείας, προκήρυξε το ΑΣΕΠ. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί –...
Ένα βήμα πριν την έκδοση βρίσκονται επτά προκηρύξεις για 1.520 μόνιμες προσλήψεις σε δημόσιους φορείς, όπως ο ΟΑΕΔ, ο ΕΟΠΥΥ, η ΑΑΔΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,...
Στο Εθνικό Τυπογραφείο, βρίσκεται η προκήρυξη 6Κ/2018 για την πρόσληψη 588 μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν υπάλληλοι στα σωφρονιστικά καταστήματα όλης της χώρας, στις εξής ειδικότητες: ΠΕ Ιατρών, 9 θέσεις ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, 5 ΠΕ Σωφρονιστικών Ενηλίκων,...
Νέα προκήρυξη ετοιμάζεται να εκδόσει το ΑΣΕΠ για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την οποία θα γίνουν προσλήψεις 100 μόνιμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Ήδη το υπουργείο Εργασίας έχει ορίσει τις θέσεις των προστατευόμενων του ν.2643/1998...
Στη δημιουργία ομάδων εργασίας, οι οποίες θα απασχοληθούν πέραν του ωραρίου και της υπερωριακής εργασίας, προχωρά το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, συστήνεται ομάδα εργασίας προκειμένου να αναλάβει να εκδώσει τις εξής...
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), υποβλήθηκαν...
Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για την νέα προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 15 Μαΐου...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ