Αρχική Υγεία Ασκήσεις Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων 6ης Υ.ΠΕ

Ασκήσεις Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας Νοσοκομείων 6ης Υ.ΠΕ

224
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων, καθώς επίσης και της βελτιστοποίησης της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα, θα πραγματοποιηθεί Άσκηση Ευρείας Κλίμακας στο Π.Γ.Ν. Πατρών την Τρίτη 30 Μαΐου 2017.

Τις Ασκήσεις θα επιβλέψει κλιμάκιο του ΕΚΕΠΥ, με επικεφαλής το Διοικητή, κο.Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου.