Αρχική ΟΑΕΔ Αντίστροφη μέτρηση για δύο προγράμματα απασχόλησης που αφορούν 12.050 ανέργους

Αντίστροφη μέτρηση για δύο προγράμματα απασχόλησης που αφορούν 12.050 ανέργους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 12.050 άνεργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι απεξαρτημένοι, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), αλλά και οι εργαζόμενοι πλησίον της σύνταξης προωθεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, την ερχόμενη Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε δημοτικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου (με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως), ενώ η διάρκειά της ορίζεται στους 12 μήνες (με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12)

Οι δημόσιοι φορείς και δημοτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση (εφόσον διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο www.oaed.gr

Έρχονται 2.000 προσλήψεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Στο μεταξύ αναρτήθηκε στο ΦΕΚ ένα δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 2.000 δικαιούχους ανέργους και συγκεκριμένα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα, ή νεαροί που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως.

Εξάλλου μια νέα δράση 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑΜΕΑ αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται:

α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

β) Σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983, προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει σε 39.600.000 ευρώ και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση.