Αρχική ΟΑΕΔ “Αντίστροφη μέτρηση” για 5.066 υπαλλήλους στα Δασαρχεία

“Αντίστροφη μέτρηση” για 5.066 υπαλλήλους στα Δασαρχεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη  5.066 υπαλλήλων στην αντιπυρική προστασία. Πρόκειται για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό, στο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας των δασικών εκτάσεων ενόψει καλοκαιριού. Μάλιστα, οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στα κατά τόπους δασαρχεία όλης της χώρας,  με οκτάμηνες συμβάσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, διάρκειας 8 μηνών, θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Εκτός από την απασχόληση των ανέργων, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό να αφήσει «καθαρό» κοινωνικό αποτύπωμα:

α) Η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (πχ καθαρισμοί δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών. Με την υλοποίηση του προγράμματος, η χώρα θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη ενάντια σε πιθανές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο.

β) Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.

Τα κριτήρια

Τα κριτήρια που επηρεάζουν σημαντικό στην κατάταξη του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού είναι ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός ανήλικων τέκνων, το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό), οι κοινωνικές ιδιότητες (πολύτεκνος – τρίτεκνος), η αναπηρία και η εντοπιότητα.