Αρχική Επιχειρήσεις Ανοιχτές θέσεις στη Famar – Προσλήψεις για Άλιμο, Ανθούσα και Αυλώνα

Ανοιχτές θέσεις στη Famar – Προσλήψεις για Άλιμο, Ανθούσα και Αυλώνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΦΑΜΑΡ, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για τα εργοστάσιά της στην Αττική (Άλιμος, Ανθούσα, Αυλώνας):

 QUALITY OPERATIONS OFFICER (Κωδ.: QOO_2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Quality Operations Manager και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός των παραπόνων από τους πελάτες. Διενέργεια των διερευνήσεων που προκύπτουν από τα παράπονα, έκδοση των σχετικών αναφορών και συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών.
 • Έκδοση των Product Annual Reviews και αποστολή αυτών στους πελάτες της FAMAR.
 • Διεξαγωγή αξιολόγησης παραγωγικών και συσκευαστικών διαδικασιών.
 • Συμμετοχή στις καθορισμένες συναντήσεις που διεξάγονται στα τμήματα manufacturing / packaging για τα προβλήματα ποιότητας που εντοπίζονται.
 • Ενεργή συμμετοχή στα change controls που γίνονται και αφορούν τα προϊόντα.
 • Πραγματοποίηση διερευνήσεων για θέματα που αφορούν ποιοτικές αποκλίσεις στις παραγωγικές διαδικασίες.
 • Υποστήριξη αιτημάτων πελατών που αφορούν την παραγωγή και τον έλεγχο των προϊόντων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Χημικός Μηχανικός ή Φαρμακοποιός
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διασφάλιση Ποιότητας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
 • Εμπειρία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος (ιδιαίτερα από φαρμακοβιομηχανία)
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (MS-Office)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
 • Τεκμηριωμένες ικανότητες διαχείρισης έργου
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

Προσφέρουμε:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον

Κατά την αποστολή του βιογραφικού σας, παρακαλούμε όπως δηλώσετε την περιοχή εργασίας που σας ενδιαφέρει.

QUALITY CONTROL OFFICER (QCOAV_01.2018)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Quality Control Manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διαχείρηση προγράμματος αναλύσεων.
 • Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC με τις απαιτήσεις GMP και ΕΟΦ.
 • Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα QC.
 • Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών του τμήματος

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Βιολόγος
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σε Μικροβιολογική Ανάλυση Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Εμπειρία 2 – 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε φαμαρκοβιομηχανία
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcell, Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή
 • Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες.

Προσφέρουμε:

 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

 

Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος (κλαρκ) (Κωδ.: ΑΝΘ_01_2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο της αποθήκης και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Παραλαβή και αποθήκευση των Πρώτων Υλών, Υλικών Συσκευασίας από τους προμηθευτές της ΦΑΜΑΡ
 • Έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων των παραλαμβανόμενων Π.Υ. και Υ.Σ.
 • Διεκπεραίωση της παράδοσης των ετοίμων προϊόντων προς τους πελάτες της ΦΑΜΑΡ
 • Παράδοση Π.Υ. και Υ.Σ. προς την Παραγωγή και τη Συσκευασίας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα
 • Παραλαβή και αποθήκευση των επιστρεφόμενων προς την Αποθήκη Π.Υ. και Υ.Σ. από τα τμήματα Παραγωγής και Συσκευασίας
 • Διασφάλιση HSE κανόνων και GMP πρακτικών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου ή Μέσης Εκπαίδευσης / Logistics
 • Εμπειρία 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
 • Απαραίτητη η άδεια χειρισμού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Προσφέρουμε:

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας (Κωδ: ΧΜΣΑ_2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

 • Προετοιμασία των συσκευαστικών μηχανών σύμφωνα με το πρόγραμμα συσκευασίας
 • Χειρισμού των μηχανών συσκευασίας σύμφωνα με τις προκαθορισμένες  αποδόσεις
 • Καθαρισμό των μηχανών συσκευασίας
 • Εφαρμογή των διαδικασιών παραγωγής και τεκμηρίωσης των σχετικών οδηγιών
 • Τήρηση των κανόνων και διαδικασιών ασφάλειας
 • Παρακολούθηση των παραγωγικών δεικτών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτοι Σχολών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ή ΑΤΕΙ μηχανολογικών κατευθύνσεων
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας