ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι για τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Πως θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτηση – Έξι βήματα

  1. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδό τους, θα μεταφερθούν αυτόματα στο περιβάλλον της ΑΑΔΕ, προκειμένου να πληκτρολογήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν για το TAXISNET.
  2. Ακολούθως μεταφέρονται και πάλι στην εφαρμογή, όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.
  3. Τα βασικά στοιχεία τους έχουν ήδη συμπληρωθεί αυτόματα και αντλούνται από το Μητρώο Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Αν ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου) ή τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και email) έχουν αλλάξει, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα τροποποιήσουν και να υποβάλουν την αίτηση με τα νέα στοιχεία.
  4. Για την υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, στην οποία απευθύνετε την αίτησή τους, καθώς και τον Αριθμό Μητρώου τους σε αυτήν. Η εφαρμογή έχει ήδη αναγνωρίσει τους αριθμούς μητρώου των ασφαλισμένων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και βρίσκονται σε λίστα επιλογής που συνοδεύει την λίστα επιλογής με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
  5. Για αποστολή της αίτησης σε περισσότερες υπηρεσίες, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα κατάλληλα ζεύγη Περιφερειακής Υπηρεσίας και Αριθμού Μητρώου από τις λίστες επιλογής.
  6. Επίσης, για την υποβολή αίτησης προς το ΕΤΕΑΕΠ, θα πρέπει να επιλέξουν τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης, στους οποίους απευθύνετε η αίτηση τους, από λίστα επιλογής τιμών.

Πατάτε το κουμπί “Αποστολή αίτησης” και η αίτηση σας έχει υποβληθεί.