Αρχική Εργασιακά Αλλαγές στις συνδικαλιστικές άδειες φέρνει ο Νόμος 4472/2017

Αλλαγές στις συνδικαλιστικές άδειες φέρνει ο Νόμος 4472/2017

430
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλαγές στους δικαιούχους χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών και πλαφόν στις άδειες απουσίας μετ΄αποδοχών τις οποίες έχει υποχρέωση να παρέχει ο εργοδότης για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους, φέρνει ο Νόμος 4472/2017. Το νέο πλαίσιο ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τις άδειες άνευ και μετ’ αποδοχών για τα διαφορετικά επίπεδα συνδικαλιστικών οργανώσεων και καλύπτει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται πως το θεσμικό πλαίσιο συνδικαλιστικών αδειών ρυθμιζόταν από διαφορετικά νομοθετήματα και συγκεκριμένα οι άδειες άνευ αποδοχών καθορίζονται από το ν. 1264/1982, ενώ οι άδειες μετ’ αποδοχών ρυθμίζονται με το ν. 2224/1994.
Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών (με πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη), καθώς και τον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών (με 1.501-10.000 ψηφίσαντα μέλη) για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

Έως 15 ημέρες το μήνα παρέχονται στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών (εφόσον έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη), καθώς και στον Αντιπρόεδρο, τον Γ.Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

Στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων 9 ημέρες το μήνα, στο προεδρείο των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 5 ημέρες το μήνα κ.α.