Αρχική Προγράμματα Αλλαγές στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ζητά η ΚΕΔΕ

Αλλαγές στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας ζητά η ΚΕΔΕ

282
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προτάσεις για αλλαγές στη λειτουργία των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας εισηγείται η ΚΕΔΕ. Οι αλλαγές αφορούν στην εφαρμογή του τομεακού προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Παιδείας, του προγράμματος Κοινωφελούς  Εργασίας, σε Κέντρα Πρώτης Υποδοχής καθώς και την εφαρμογή του Β΄ Κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους.

Σε ότι αφορά στο τομεακό πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Παιδείας, η ΚΕΔΕ ζητά  «να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να απασχολήσουν τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Σχολικές Μονάδες, σε δράσεις Παιδείας-Μόρφωσης-Ψυχαγωγίας, Δια Βίου Μάθησης, που εκδηλώνονται κατά τις απογευματινές ώρες, ή κατά τους θερινούς μήνες».

Και τούτο γιατί σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, μεταξύ των άλλων:

  • Τα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας των ωφελούμενων, δεν καλύπτουν υπαρκτές – πραγματικές ανάγκες των σχολείων καθώς και ότι το αντικείμενό τους καλύπτεται από τους επιστάτες και τους λοιπούς εργαζόμενους στις Σχολικές Μονάδες.
  • Η σύνδεση της απασχόλησης αυτών των εργαζομένων, αποκλειστικά με το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων, στερεί από τους δήμους τη δυνατότητα να ενισχύσουν, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, καθώς και τις περιόδους των διακοπών (Χριστουγέννων και Πάσχα), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, που λειτουργούν, όλο το χρόνο και τα καλοκαίρια, καθώς και τις Κατασκηνώσεις τους.

Για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς  Εργασίας, σε Κέντρα Πρώτης Υποδοχής. (ΚΠΥ) σύμφωνα με την ΚΕΔΕ επιχειρείται να φορτωθεί στους Δήμους η κύρια ευθύνη λειτουργίας των ΚΠΥ, αντί του αρμόδιου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, των στελεχών και των εργαζομένων του.

Ειδικότερα:

  • Ο δεύτερος κύκλος δράσης, απαιτεί από τους Δήμους, τον ορισμό υπευθύνου επίβλεψης για την υλοποίηση του Προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να είναι στο χώρο εκάστου ΚΠΥ, έχοντας την ευθύνη του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και της διαχείρισης του Προγράμματος. Αυτό, επί της ουσίας σημαίνει ότι, οι Δήμοι επιχειρείται να καταστούν υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί στους εργαζόμενους, εντός του ΚΠΥ, δηλαδή, εντός χώρου για τον οποίο δεν έχουν την παραμικρή αρμοδιότητα.
  • Επιπλέον, στους Δήμους ανατίθεται και η ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο των ΚΠΥ. Γεγονός που, πρακτικά σημαίνει ότι, οΙ Δήμοι καλούνται να απασχολήσουν σ’ αυτά Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη για τις συνθήκες εργασίας των ωφελούμενων -εργαζομένων, αλλά και για οποιοδήποτε, απευκταίο, εργατικό ατύχημα.
  • Το νέο πλαίσιο φορτώνει στους Δήμους και την ευθύνη συμπλήρωσης των Microdata, εκ μέρους όσων παρέχουν Κοινωφελή Εργασία στα ΚΠΥ.
  • Στους Ο.Τ.Α., επίσης, ανατίθεται και η πιστοποίηση της ικανότητας των εργαζομένων και της διαχείρισης προβλημάτων που αφορούν τυχόν ζητήματα υγείας ή ψυχολογικά προβλήματά τους, που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με επαπειλούμενες και τις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία…

Η ΚΕΔΕ προτείνει τη διατήρηση της λειτουργίας του Προγράμματος, όπως ακριβώς εφαρμόστηκε στον πρώτο κύκλο, χωρίς τις τροποποιήσεις, δια των οποίων επιχειρείται να κατασταθεί η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, υπεύθυνη και υπόλογη για το σύνολο της λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

Ακόμη, με δεδομένους τους -ως τώρα- ρυθμούς υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, η ΚΕΔΕ ζητά, από το σύνολο των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, την επίσπευση της έναρξης του Β΄ Κύκλου εφαρμογής του, για τους Δήμους που επέλεξαν να προσλάβουν σε δύο φάσεις τους ωφελούμενους.

Τέλος, η ΚΕΔΕ προτείνει την καθιέρωση της δυνατότητας για αμοιβαία μετάθεση των ωφελούμενων, προκειμένου να τους δίνεται η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του χρόνου και των εξόδων μετάβασής τους στις έδρες των Δήμων, στους οποίους έχουν επιλεγεί.