ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και στην ερχόμενη λήγουν οι προθεσμίες για περισσότερες από 1100 θέσεις εποχικών με συμβάσεις έως και 24 μηνών σε αρχαιολογικούς χώρους, δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και αστυνομικές δομές.

Ο Δήμος Κομοτηνής θα προσλάβει 6 άτομα με σύμβαση διάρκειας 4 μηνών, εκ των οποίων 2 ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων και 4 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου. Αιτήσεις έως 5/4, τηλέφωνο 25313 52443

Ο Δήμος Γρεβενών αναζητά 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 24623 50868

Ο Δήμος Κατερίνης θα προσλάβει 10 ΥΕ Εργατών Πρασίνου με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 23513 50412

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται 1 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, 3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής, 2 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων, 2 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών, 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων, 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων. Αιτήσεις έως 5/4, πληροφορίες στα 210 5277450, 210 5277509, 210 5277553, 210 5277510, 210 5277516, 210 5277520.

Ο Δήμος Τυρνάβου θα προσλάβει 16 εποχικούς για δίμηνη σύμβαση εκ των οποίων 4 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου και 12 ΥΕ Εργάτες. Αιτήσεις έως 5/4, τηλέφωνο 24923 50127

Ο Δήμος Ψαρών ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με οκταμηνη σύμβαση, δηλαδή 1 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας και 1 ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 22743 50117

Ο Δήμος Κορυδαλλού αναζητά 9 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 2 μηνών. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 210 4990415-6

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση και σύμβαση διάρκειας 5 μηνών. Αιτήσεις έως 7/04/2019, τηλέφωνο 2310 690793

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, αναζητά 1 ΠΕ Γεωπόνου με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 23313 50112, 23313 50118.

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος και 1 ΔΕ Υδραυλικός με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνο 24610 29843

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητά με οκτάμηνες συμβάσεις 2 ΠΕ Κτηνίατροι, 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 2 ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 22413 60519-20, 22413 60661

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου θα προσλάβει 1 ΠΕ Νομικού μερικής απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 8/4, τηλέφωνο 22510 27501, εσωτ.5

Η Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με 1 ΠΕ Παιδίατρο έως 31/07/2019. Αιτήσεις έως 8/04/2019, πληροφορίες στο 28310 20468 εσωτ. 17

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής-Εκσκαφέας JCB) με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 8/04/2019, πληροφορίες στα 24623 53191-2, 24623 53197, 24623 53320

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Costal Urban developmenT through the Lenses of Resiliency» στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», προσλαμβάνει 1 ΠΕ Πληροφορικής με σύμβαση διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666, 2313 317137

Ο Δήμος Αγράφων αναζητά για σύμβαση διάρκειας 8 μηνών, 1 ΤΕ Μηχανικός Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών και 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 22373 51121, 22373 51300

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση έως 31/08/2019 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Στην κατανομή περλαμβάνονται 2 ΠΕ Νηπιαγωγών, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 7 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. Αιτήσεις έως 9/4, τηλέφωνο 23320 25600.

Ο Δήμος Βύρωνα θα προσλάβει 1 ΠΕ Φαρμακοποιού με σύμβαση διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Αιτήσεις έως 11/04/2019, τηλέφωνο 213 2008682

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, θα προσλάβει 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 15/04/2019, τηλέφωνα 23813 51211, 23813 51254, 23813 51350

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων για δίμηνες συμβάσεις. Ζητούνται 3 ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 1 ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 23850 28206. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αναζητά 4 άτομα για τετράμηνες συμβάσεις και αναλυτικά 1 ΠΕ Αρχαιολόγος και 3 ΔΕ Εξειδικευμένους Εργατοτεχνίτες. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 26650 29177-8

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλειολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση έως 01/06/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Ζητούνται 1 ΠΕ Αρχαιολόγος, 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτ΄ήτων & ΄Έργων Τέχνης και 5 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες ή ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδιεκευμένοι Έργάτες. Αιτήσεις έως 5/04/2019, πληροφορίες στο 2310410185.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αναζητά 34 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 5/4, τηλέφωνο 2313 310201.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους θα προσλάβει 5 ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση 5 μηνών για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου και τους Αρχαιολογικούς χώρους Ολύνθου, Ιερού Αμμωνος Δία και Αρχαίων Σταγείρων. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 2310 285163

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για απασχόληση στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Βασιλικών Τάφων Αιγών, Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών (Δήμος Βέροιας). Ζητούνται 17 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 7 ΔΕ Φύλαξης -Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και 1 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού Εργατών. Αιτήσεις έως 8/04/2019, πληροφορίες στα 23310 29737, 23310 22145, 23310 72138

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα προσλάβει 74 άτομα με οκτάμηνες συμβάσεις και συγκεκριμενα 69 ΔΕ Φυλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 4 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτητων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/4, τηλέφωνο 2810 279000

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας αναζητά 16 εποχικούς με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών και όχι πέραν της 31-12-2019. Για το Νιόκαστρο Πύλου ζητείται 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Κάστρο Μεθώνης 2 ΔΕ Φύλαξης Πληροφορησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτητων, για τον Αρχαιολογικό Χώρο & Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 8 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερηίσων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Ανάκτορο Νέστορος & Μουσείο Χώρας 2 ΔΕ ΦύλαξηςΠληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστιάνων 1 ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για τον Αρχαιολογικό Χώρο & Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού -Καθαριότητας, για το Ανάκτορο Νέστορος & Μουσείο Χώρας 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας. Αιτήσεις έως 8/04/2019, πληροφορίες στα 27210 22534, 27210 26770.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 87 ατόμων εκ των οποίων 78 ΔΕ Ημερήσιας Φύλαξης-Πληροφόρησης Αρχαιοτήτων, 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων και 7 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικου με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών. Θα απασχοληθούν σε Μουσεία και Αρχαιλογικούς Χώρους σε Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Κουφονήσια, Κίμωλο, Ανδρο, Κέα, Μήλο, Τήνο, Δήλο, Σκυρο, Αμοργό, Σίφνο, Αντίπαρο και Φολέγανδρο. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 210 3251096, 210 3310966

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 70 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται 1 ΤΕ Λογιστικού για το Γραφείο στο Ηράκλειο και 59 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων, 4 ΔΕ Νυχτοφυλάκων και 6 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για τους αρχαιολογικούς χώρους Κνωσσού, Κούλε, Μαλίων, Φαιστού, Γόρτυνας και Μεσαράς. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνο 2810 279241

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Μουσείο Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη θα προσλάβει 46 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 9/4, πληροφορίες στο 2313 306400

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου αναζητά 109 άτομα με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών εκ των οποίων 1 ΤΕ Λογιστικού, 102 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων, 4 ΔΕ Νυχτοφυλάκων και 2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας για αρχαιολογικους χώρους σε Ρόδο, Κω, Σύμη, Κάλυμνο, Καστελλόριζο, Κάσο και Αστυπάλαια. Αιτήσεις έως 9/4, πληροφορίες στα 22413 65280, 22413 65282

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Ζητούνται 23 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων, 1 ΔΕ Νυχτοφυλάκων και 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στους αρχαιολογικούς χώρους Μυστρά, Νεάπολης, Γερακίου και Αρεόπολης. Αιτήσεις έως 10/04/2019, τηλέφωνα 27310 81128, 27310 25363

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για να καλύψει ανάγκες στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 10/04/2019, τηλέφωνα 2313 310422-3

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, προκειμένου να καλύψει ανάγκες της στο Αρχαιολογικό Μουσείο και το Παλιό Κάστρο θα προσλάβει 13 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 10/4, πληροφορίες στο 26610 48310

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας θα προσλάβει 46 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών προκειμένου να απασχοληθούν σε αρχαιολογικούς χωρους και μουσεία σε Κόρινθο, Νεμέα, Ισθμια και Σικυώνα. Αιτήσεις έως 11/04/2019, τηλέφωνο 27410 32650

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας αναζητά 2 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 11/04/2019, τηλέφωνο 26650 29177-8

Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα θα προσλάβει 8 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 11/04/2019, τηλέφωνο 26610 30443.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου αναζητά 12 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Αιτήσεις έως 12/04/2019, τηλέφωνα 28310 23653, 28310 58842

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση διάρκειας 5 μηνών. Αιτήσεις έως 12/04/2019, τηλέφωνα 26510 01051, 26510 01053

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Α.Χ.Ε.Π.Α.” θα προσλάβει 115 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας διάρκειας 24 μηνών. Για την μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως ο χρόνος ανεργίας (200 για 4 συνεχείς μήνες), αριθμός ανήλικων τέκνων (30 ανά τέκνο), εμπειρία κτηθείσα σε δομές υγείας του Δημόσιου (9 ανά μήνα έως και 120 μήνες) ή του Ιδιωτικού τομέα (7 ανά μήνα έως και 120 μήνες), η αναπηρία του υποψηφίου σε ποσοστό άνω του 50% (πολλαπλασιαζόμενο το ποσοστό επί 3) και η αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου άνω του 50% (πολλαπλασιαζόμενο το ποσοστό επί 2). Αιτήσεις έως 5/4, τηλέφωνα 2313 303783, 2313 303787, 2313 303771

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Η Ελπίς” ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας με σύμβαση διάρκειας 24 μηνών. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 213 2039105

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών. Θα εργασθούν στα Παραρτήματα ΑμεΑ και Προστασίας Παιδιων και Νέων σε Αγιο Νικόλαο, Ρέθυμνο, Χανιά, Πόμπια Ηρακλείου, Πόρο Ηρακλείου και Νεάπολη Λασιθίου. Αιτησεις έως 5/4, πληροφορίες στο 2813 413166

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανογλειο-Αμαλία Φλέμινγκ για τη Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμινγκ αναζητά 7 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση έως 31/12/2019. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνα 213 2003445, 213 2003230

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Ευαγγελισμός” – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική για τη Νοσοκομειακή Μονάδα “Ο Ευαγγελισμός” ανακοινώνει την πρόσληψη 165 ατόμων με σύμβαση διάρκειας 24 μηνών. Αναλυτικότερα ζητούνται 70 ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης, 81 ΥΕ Τραπεζοκόμων-Σερβιτόρων, 8 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων και 6 ΥΕ Λαντζέρηδων. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνο 213 2041201

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης θα προσλάβει 73 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών. Θα απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις κάθε μορφής της ΕΛΑΣ στους νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης Ροδόπης και Εβρου. Αιτήσεις έως 5/04/2019, τηλέφωνο 25310 83237

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου αναζητά 22 ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση διάρκειας 18 μηνών για τις αστυνομικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές των νήσων Λέσβου, Χίου και Σάμου. Αιτήσεις έως 8/04/2019, τηλέφωνο 22510 42339