Αρχική Ασφάλιση Αυτές είναι οι ανώτατες συντάξεις για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους

Αυτές είναι οι ανώτατες συντάξεις για μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ποσά της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης, καθώς και της ειδικής προσαύξησης, των συνταξιούχων μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων του πρώην ΕΤΑΑ, καθορίζουν με απόφαση τους ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης.

Ως συντάξιμος μισθός για τους μηχανικούς και τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1. 146,32 ευρώ, ενώ με την ειδική προσαύξηση το ποσό φτάνει στα 1.524,60 ευρώ.

Για τους γιατρούς το αντίστοιχο ποσό ανώτατης σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, ορίζεται στα 1.562,10 ευρώ, ενώ για τους δικηγόρους για 40 έτη ασφάλισης ορίζεται στα 1.232,09 ευρώ.

Το ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ορίζεται στο 12%, ενώ στο 10% για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ.

Υπενθυμίζεται πως η Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ καταργήθηκαν αναδρομικά από 1/1/2016 και πλέον δεν αποτελεί αυτοτελή δεύτερη σύνταξη αλλά θα προσαυξάνει ελάχιστα την κύρια σύνταξη. Μάλιστα όσοι νέοι ασφαλισμένοι μέχρι την κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετία στον κλάδο, οι εισφορές που έχουν καταβάλλει κινδυνεύουν να εξανεμισθούν.

Ωστόσο, τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης και του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, πρόκειται να λάβουν για το χρόνο ασφάλισής τους σε αυτούς μέχρι 31/12/2015, προσαύξηση της κύριας σύνταξής τους. Η επιπλέον παροχή υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στην Ειδική Προσαύξηση ή στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.

Δικαίωμα προσαύξησης της κύριας σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης στην Ειδική Προσαύξηση ή τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων, έχουν οι ασφαλισμένοι των οποίων η κύρια σύνταξη πρόκειται να υπολογιστεί σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται με το νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).