Αρχική ΑΣΕΠ 7.709 αιτήσεις για 186 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

7.709 αιτήσεις για 186 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποβλήθηκαν συνολικά 7.709 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 252.195 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: 174.541

ΔΕ ΝΥΚΤΟΦ/ΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: 77.654