Αρχική ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Υποβλήθηκαν 57.749 αιτήσεις για μόλις 2.931 θέσεις

3Κ/2018: Υποβλήθηκαν 57.749 αιτήσεις για μόλις 2.931 θέσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τεράστια συμμετοχή υποψηφίων είχε η προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορούσε στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Μόλις ένας στους 17 υποψηφίους θα κεδίσει μία από τις 2.714 θέσεις για απόφοιτους Λυκείου, ενώ στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η αναλογία είναι ακόμη μεγαλύτερη και φτάνει στους 1:75. Τέλος για τους πτυχιούχους ΑΕΙ η αναλογία πρόσληψης είναι 1:40.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ έχουν υποβληθεί:

  • 5.371 αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 6.305  αιτήσεις για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 46.073 αιτήσεις για την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην εν λόγω Προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.