Αρχική Εποχικοί 35 συυμβασιούχοι στην Περιφέρεια Αττικής

35 συυμβασιούχοι στην Περιφέρεια Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 35 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί άμεσα η Περιφέρεια Αττικής. Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό τους δικοικητικό προσωπικό, καθαριστές και καθαρίστριες, μηχανικούς, απολυμαντές, δύο φαρμακοποιούς και έναν δερματολόγο-αφροδισιολόγο.

Δείτε τις ειδικότητες, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν από τον φορέα τις επόμενες ημέρες.

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Ειδ. Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΡΙΩΝ 7