Αρχική Εποχικοί 33 προσλήψεις στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

33 προσλήψεις στο Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς

194
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018, ως εξής: 

29 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως 22/06/2018.

Τηλέφωνο: 21320 32168