Αρχική Εποχικοί 18 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών

18 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με την διαδικασία του Π.Δ.524/80 και ειδικότερα:

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ / ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 3
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ & ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ /ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 1

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης από 22/9/17 έως και 01/10/17 (από 09:00 π.μ μέχρι 13:00 μ.μ ) τα ακόλουθα επικυρωμένα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το επιχείρηση)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86