Αρχική Μόνιμοι 1.569 προσλήψεις μετά το Πάσχα – Ειδικότητες και ημερομηνίες

1.569 προσλήψεις μετά το Πάσχα – Ειδικότητες και ημερομηνίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεσω τριών νέων πακέτων θέσεων θα προσληφθούν 1.569 μόνιμοι και εποχικοί υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ μέσα στο επόμενο διάστημα. Πρόκειται για διαγωνισμούς που βρίσκονται για επεξεργασία στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και αναμένεται να ανακοινωθούν αμεσως μετά το Πάσχα. 

209 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Την Τετάρτη 18 Απριλίου οι αιτήσεις για την προκήρυξη 1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ. Πιο αναλυτικά, θα προσληφθούν 71 ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές, ΠΕ Διοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χημικοί και ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί. Επιπλέον, θα ενταχθούν στο δυναμικό του φορέα 41 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ΤΕ Διοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΤΕ Οικονομικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραμματιστές, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ενώ σε 97 ανέρχονται οι θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γραμματείς, Ηλεκτρολόγοι, Καταμετρητές, Μηχανολόγοι, Οδηγοί C κατηγορίας, Οδηγοί C, D κατηγορίας, Προσωπικό Η/Υ κλ.π.) Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών λήγει στις 3 Μαΐου 2018.

100 διανομείς και υπάλληλοι στις «Ταχυμεταφορες»

Σε προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου θα προχωρήσει η εταιρεία «Ταχυμεταφορες ΕΛΤΑ» Α.Ε. Οι θέσεις κατανέμονται ωε εξής: Πτυχιούχοι ΑΕΙ (20 θέσεις), διανομείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (80 θέσεις). Η προκήρυξη θα σταλεί στο ΑΣΕΠ για έγκριση και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Για τις θέσεις των διανομέων θα ζητηθούν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας του εξωτερικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αδεια οδήγησης µοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ , εκτός του µοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

1.244 θέσεις στη ΔΕΗ

Στη πρόσληψη 1.200 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού μετά το Πάσχα. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας και θα απασχοληθεί σε έργα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίως στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν είναι αρχαιολόγοι, μηχανικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, ειδικευμένοι εργάτες, λογιστές, σχεδιαστές, φύλακες ημέρας και φύλακες νύκτας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι νέες προκηρύξεις θα ξεκινήσουν να εκδίδονται σταδιακά μετά το Πάσχα και θα ολοκληρωθούν πριν το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι το ΛΚΔΜ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται ήδη για την πρόσληψη 44 εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέχρι 2 Απριλίου.